Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w formie indywidualnych działalności gospodarczych jako jednoosobowe biura rachunkowe, ewentualnie w ramach tej struktury organizacyjnej zatrudniają lub współpracują z innymi osobami. W przypadku gdy taka indywidualna działalność prowadzona jest w miejscu zamieszkania księgowego, nie posiada on osobnego biura, świadczy swoje usługi na rzecz jednego ewentualnie kilku podmiotów mamy do czynienia  bardzo często z tzw. umowami B2B

– w formie spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego

– w ramach umów o pracę.

Te formy organizacyjno-prawne właściwe są oczywiście dla usług księgowych świadczonych na terenie całej Polski.

Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej w jakiej świadczone są usługi księgowe, księgowi zobowiązani są do świadczenia swoich usług/ swojej pracy na podstawie i zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie księgowości. W Polsce takim podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 120 z późn. zm.). Ustawa ta określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości muszą być stosowane przy prowadzeniu księgowości m.in do mających siedzibę na terenie Polski lub jeżeli na terenie Polski sprawowany jest ich zarząd:

– spółek prawa handlowego tak kapitałowych jak i osobowych oraz spółek cywilnych (w tym przypadku z pewnymi zastrzeżeniami wynikającymi z art. 2 ust 2 ustawy o rachunkowości) oraz innych osób prawnych z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego (NBP)

– osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;

– oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 470);

Ustawa o rachunkowości jest zatem podstawowym aktem prawnym dla księgowych świadczących swoje usługi w zakresie księgowości (w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Bardzo często w odniesieniu do księgowych zadawana są pytania:

Ile płaci się za prowadzenie księgowości?

Ile miesięcznie kosztuje księgowy?

Ile kosztuje księgowy?

Na te pytania odpowiadaliśmy już w naszych poprzednich artykułach:

Cennik usług księgowych Warszawa

Księgowość Kraków

Biuro rachunkowe Kraków – księgowość Kraków – cena usług księgowych Kraków 2024

Ile kosztuje obsługa księgowa?

Każdy księgowy powinien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie prowadzenia księgowości,  kompetencje oraz znajomość przepisów prawnych, w tym podatkowych, bowiem bez ich znajomości świadczenie kompetentnych, profesjonalnych usług księgowych jest wręcz niemożliwe.

Bardzo często kompetentne, profesjonalne świadczenie usług księgowych wymaga także i znajomości przez księgowego prawa pracy czy prawa cywilnego (kodeks cywilny) ponieważ wiele instytucji w zakresie prawa podatkowego czy ustawy o rachunkowości z tymi przepisami jest związanych. Dobry księgowy powinien czasem „wyjść” poza obszar, w którym w zakresie księgowości się porusza i mając np. do czynienia z umową  z zakresu prawa cywilnego powinien posiadać niezbędną wiedzę aby przynajmniej zwrócić uwagę klientowi na potrzebę zasięgnięcia, w przypadkach tego wymagających, konsultacji u prawnika jeżeli jakieś postanowienia umowy są dla niego dyskusyjne, budzą jego wątpliwości. Dlatego dobry księgowy powinien posiadać wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym także i w zakresie podstawowej znajomości prawa czy też finansów (sprawozdania finansowe).

Praca księgowych w dużej mierze obecnie jest zdeterminowana przez umiejętność obsługi programów komputerowych, bez znajomości profesjonalnych programów księgowych dedykowanych przez firmy informatyczne dla księgowości trudno obecnie taką pracę księgowych sobie wyobrazić. Ostatnie dwa lata to gwałtowny rozwój także sztucznej inteligencji. I w tym zakresie księgowi powinni zacząć z niej korzystać bowiem nie tylko może ułatwiać ale także i przyspieszać świadczenie usług księgowych. Sztuczna inteligencja to niewątpliwie nowy obszar, z którym księgowi powinni się zapoznawać, nauczyć w nim poruszać i korzystać z możliwości jakie daje.

Dobry księgowy to także osoba komunikatywna. Przekaz pomiędzy nim a jego klientem powinien być jasny, nie budzący wątpliwości i przyjazny. Klienci nie powinni „się bać” księgowych, nie powinni „bać się” kontaktu z nimi. Dobry księgowy to osoba przyjazna dla klienta, z którym klient chce rozmawiać i dobrze się czuje podczas takiej rozmowy. Jest to cecha niezwykle istotna wpływająca nie tylko na komfort współpracy na linii księgowy – klient ale także wpływająca na jakość merytoryczną świadczenia usług księgowych.

Nasza spółka księgowa PRWT Księgowość i obsługa Biznesu sp. z o.o. świadczy swoje usługi w zakresie księgowości oraz kadrowo-płacowym. Ponieważ z nimi czasem nierozerwalnie związane są usługi prawne to także i w tym zakresie naszym klientom takie usługi jesteśmy w stanie zapewnić.

Świadczymy usługi w Warszawie oraz w Krakowie w naszych biurach:

Biuro rachunkowe/Biuro księgowe w Warszawie

TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Biuro rachunkowe/Biuro księgowe w Krakowie

TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Jeżeli chcesz bliżej zapoznać się z naszą ofertą zapraszamy do jej pobrania.

Oferta dla klientów z Krakowa

Oferta dla klientów z Warszawy

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ