Księgowość

Jeżeli w swojej firmie nie zatrudniasz księgowych lub obsługę księgową chcesz przenieść do zewnętrznego biura, zapewniającego kompleksowe usługi w zakresie księgowości, oferta PRWT jest właśnie dla Ciebie.

PRWT w ramach biura rachunkowego oferuje pełną obsługę księgową firm. Usługi te świadczone są w najbardziej efektywny kosztowo dla klienta sposób. Rozumiemy potrzeby naszych klientów. Nasza praca nie polega tylko na prostym wprowadzaniu danych z faktur do programów księgowych, drukowaniu deklaracji podatkowych i raportów ale na pełnej, przemyślanej strategii prowadzenia rachunkowości firmy, z dbałością o jej wynik finansowy i bezpieczeństwo prawne. PRWT zapewnia wsparcie doświadczonych księgowych firmom, które posiadają swoje działy księgowe lub też przejmuje i prowadzi pełną księgowość tych firm. Lubimy poznawać naszych klientów oraz ich firmy. Dzięki temu mamy pewność, że świadczymy konkretne, potrzebne usługi księgowe, których potrzebują nasi klienci aby zachować konkurencyjność na rynku w tym trudnym obecnie ekonomicznie czasie.

Usługi księgowe PRWT w biurze rachunkowym w Warszawie oraz Krakowie obejmują:

księgowość

Cena usług księgowych biura rachunkowego PRWT uzależniona jest od zakresu świadczonych usług księgowych i w zależności od ilości podlegających księgowaniu dokumentów uzgadniana jest indywidualnie w formie stałej, miesięcznej, ryczałtowej opłaty.

Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu oraz ceny usług księgowych naszego biura rachunkowego, skontaktuj się z nami.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów obejmują:

 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Kontrolę merytoryczno-finansową dokumentów źródłowych
 • Weryfikację poprawności w zastosowaniu przepisów podatkowych
 • Sporządzanie i przesyłanie stosownych deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie stosownych ewidencji majątku trwałego
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Monitorowanie bieżących zmian w przepisach prawnych
 • Reprezentowanie przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych
 • Wszechstronne wsparcie w kwestiach księgowych i podatkowych
 • Obsługę kadrowo – płacową

Prowadzenie ksiąg handlowych

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach prowadzenia ksiąg handlowych obejmują:

 • Wsparcie w procesie wyboru formy działalności gospodarczej
 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)
 • Kontrolę merytoryczna i finansową dokumentów źródłowych
 • Doradztwo w zakresie zasad rachunkowości, tworzenia planu kont
 • Doradztwo w zakresie ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniu finansowym
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zamknięciem roku
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie Zakładowego Planu Kont
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Sporządzanie sprawozdań dla NBP
 • Sporządzanie oraz przesyłanie stosownych deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego
 • Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowo księgowe
 • Reprezentowanie przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • Sporządzanie zestawień finansowych za wybrane okresy sprawozdawcze
 • Doradztwo finansowo-podatkowe w związku z prowadzoną działalnością
 • Obsługę kadrowo-płacową

Prowadzenie ewidencji majątku trwałego

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach prowadzenia ewidencji majątku trwałego obejmują:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Naliczanie amortyzacji

Prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach ewidencji VAT oraz sporządzania deklaracji VAT obejmują:

 • Rozpoznawanie i rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych
 • Bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT
 • Analizę dokumentów źródłowych w zakresie zastosowanych stawek VAT
 • Doradztwo w zakresie umów i dokumentów źródłowych w zakresie skutków VAT
 • Rejestrację i rozliczanie zagranicznych podmiotów z tytułu VAT działających w Polsce
 • Sporządzanie ewidencji sprzedaży, zakupu
 • Sporządzenie i przesyłanie deklaracji VAT, VAT UE

Obliczanie zobowiązań podatkowych

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach obliczania zobowiązań podatkowych obejmują:

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu prowadzenia działalności
 • Rozliczanie podatkowe osób zatrudnionych
 • Wsparcie pracodawców przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych
 • Rozliczanie podatkowe nierezydentów
 • Doradztwo przy ocenie opłacalności podatkowej przeprowadzanych transakcji
 • Doradztwo w doborze umów cywilnoprawnych w celu minimalizacji skutków podatkowych
 • Wsparcie pracodawców przy rozliczaniu osób oddelegowanych

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach sporządzania rocznych sprawozdań finansowych obejmują:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań w formie elektronicznej (e-sprawozdanie)
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zamknięciem roku finansowego
 • Doradztwo w zakresie ujęcia zdarzeń w sprawozdaniu finansowym

Opracowanie i przygotowanie raportów dla Zarządu/Właścicieli

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach opracowywania i przygotowywania raportów dla Zarządu/Właścicieli obejmują opracowywanie i sporządzanie raportów finansowych według standardów przyjętych przez klienta.

Reprezentowanie przed organami skarbowymi

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach reprezentowania przed organami skarbowymi obejmują:

 • Bieżący kontakt z organami podatkowymi
 • Obsługę kontroli podatkowych
 • Reprezentowanie w przypadku postępowań podatkowych
 • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów prawa podatkowego
 • Reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi w sprawach podatkowych

Podatki międzynarodowe

Usługi księgowe biura rachunkowego PRWT w ramach podatków międzynarodowych obejmują:

 • Obsługę nierezydentów działających w Polsce
 • Doradztwo dla oddziałów i przedstawicieli firm zagranicznych