Biuro rachunkowe Kraków – księgowość Kraków – cena usług księgowych Kraków 2024

Na terenie Krakowa usługi świadczy bardzo wiele biur rachunkowych. Noszą one różną nazwę, jak np. „Biuro rachunkowe”, „Biuro księgowe” czy też w nazwie zawarty jest rodzaj świadczonych usług jak np. „Usługi księgowe”. Oprócz określenia „Biuro rachunkowe” czy „biuro księgowe” w nazwie bardzo często zawarte jest jakieś określenie fantazyjne lub też po prostu imię i nazwisko właścicieli/współwłaścicieli biura. Biura te działają także w różnej formie organizacyjno-prawnej, w przypadku większych biur są to bardzo często spółki kapitałowe (zwykle z ograniczoną odpowiedzialnością), w przypadku zaś mniejszych bardzo często przybierają formę indywidualnej działalności gospodarczej poszczególnych księgowych czy też księgowych łączących się w spółki osobowe.

Biura te prowadzą działalność w zakresie usług księgowych ale też z nimi związanych usługi kadrowo-płacowych. Ponieważ przepisy prawne tego nie zabraniają mogą one oferować, i często oferują, także inne usługi, jak np. usługi prawne (dla których nie jest zastrzeżona prawnie jakakolwiek forma organizacyjno-prawna czy oraz wymóg, iż usługi te muszą być świadczone przez adwokatów lub radców prawnych) oraz usługi doradztwa podatkowego czy też i inne. W przypadku usług prawnych często są one podzlecane prawnikom (adwokatom, radcom prawnym, kancelariom prawnym) współpracującym z tymi biurami.

Usługami księgowymi biur rachunkowych zazwyczaj objęte jest:

– prowadzenie ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji majątku trwałego
– prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
– obliczanie zobowiązań podatkowych
– sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT oraz sprawozdań dla GUS oraz NBP
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
– reprezentowanie przed organami skarbowymi

W zakresie usług kadrowych jest to zaś zazwyczaj:

– prowadzenie dokumentacji kadrowej
– przygotowanie umów o pracę
– przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę
– wystawianie świadectw pracy
– sporządzanie list płac
– sporządzanie umów cywilno-prawnych
– rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie deklaracji ZUS
– reprezentowanie przed ZUS

Wyszukiwarki internetowe umożliwiają znalezienie adresów wielu biur ale niewiele niestety „mówią” o poziomie świadczonych przez te biura usług. Dla zwrócenia uwagi na wagę tej kwestii można wskazać jedynie okoliczność, iż dokonanie niewłaściwych rozliczeń podatkowych czy też w zakresie należności ZUS obciąży w konsekwencji podmiot (firmę) dla której usługi przez biuro rachunkowe są świadczone. Oczywiście, że w takim przypadku odpowiedzialność majątkowa w konsekwencji może zostać przerzucona (odpowiedzialność regresowa) ba biuro rachunkowe ale będzie to skuteczne pod warunkiem, iż będzie ono w stanie pokryć należność finansową (np. odsetki od nieuregulowanych zobowiązań podatkowych czy wobec ZUS). Z tego też względu wybór oraz sprawdzenie biura rachunkowego jest niezwykle istotne, niezwykle istotne są także kompetencje pracujących w takim biurze rachunkowym osób.

Pomocne w tym celu mogą być oczywiście referencje biura czy tez staż osób świadczących usługi księgowe czy kadrowo-płacowe.

Przed podpisaniem umowy na świadczenie usług księgowych czy też kadrowo-płacowych dobrze też jest sprawdzić finalną kwotę jaką należało będzie płacić za takie usługi ponieważ wiele biur oprócz cennika podstawowego (zawierającego np. cenę ryczałtową za ilość księgowanych dokumentów czy też ilość pracowników zatrudnionych na umowach o pracę lub też umowach cywilnoprawnych w przypadku usług kadrowo-płacowych) stosuje także cenniki dodatkowe zawierające dodatkowo płatne usługi. Z tego te z względu dobrze jest sprawdzić łączną kwotę jaką należało będzie płacić z tytułu zakupu tych usług miesięcznie w zakresie danej działalności gospodarczej (czyli w każdym indywidualnym przypadku).

Ceny usług księgowych w Krakowie są różne i w 2024 roku wahają się mniej więcej w następujących przedziałach cenowych:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR): od 180 zł – 500 zł miesięcznie

Ryczałt ewidencjonowany: od 130 zł – 500 zł miesięcznie.

Pełna księgowość (księgi rachunkowe): od 450-3000 zł miesięcznie przy czym w tym przypadku górna granica może być znacznie wyższa bowiem kwoty te są uzależnione od ilości dokumentów podlegających księgowaniu miesięcznie; w przypadku dużej liczby tych dokumentów kwota ta może być dużo wyższa.

Podane wyżej kwoty są kwotami netto, które należy powiększyć o podatek VAT.

Podsumowując powyższe uwagi dotyczące usług księgowych oraz kadrowo-płacowych świadczonych przez biura rachunkowe na terenie Krakowa przed wyborem takiego biura i podpisaniem umowy na świadczenie usług księgowych oraz zazwyczaj kadrowo-płacowych

– upewnij się co do jakości usług jakie otrzymasz

– upewnij się co do ceny jaką finalnie będziesz musiał miesięcznie płacić za te usługi.

W przypadku naszego biura rachunkowego w Krakowie lub biura rachunkowego w Warszawie skontaktuj się z nami w celu dokładnego omówienia wyżej przedstawionych kwestii w Twoim przypadku.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w Krakowie:

Biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

oraz z Warszawie

Biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ