Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w zakresie zawierania umów na okres próbny. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają jak obecnie wygląda kwestia zawierania umów na okres próbny.

Umowę o pracę na okres próbny pracodawcy zawierają w celu sprawdzenia kwalifikacji zawodowych pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu danego rodzaju pracy. Umowę taką zawiera się na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę na wprowadzone  odrębności w zakresie okresu na jaki zostaje zawarta ta umowa ze względu na okres na jaki ma zostać zawarta w przyszłości umowa na czas określony. Okres ten wynosi:

1 miesiąc, gdy zamiarem jest zawarcie umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesiące, gdy zamiarem jest zawarcie umowy na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo nowym rozwiązaniem jest możliwość uzgodnienia między stronami, ze umowa przedłuża się o czas urlopu oraz o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeśli takie nieobecności wystąpią.  Ponadto strony mogą również jednorazowo wydłużyć o maksymalnie jeden miesiąc w umowie okres na jaki zawarto umowę ( dotyczy umów zawartych na 1 miesiąc lub 2 miesiące). Usunięta została natomiast regulacja przewidująca możliwość ponownego zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie umowy na okres próbny po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ