Zmiany w umowach na czas określony

Klienci biura księgowego PRWT pytają czy w związku ze zmianami w prawie pracy, zmianie uległy również zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
W kolejnym już wpisie na naszym blogu dotyczącym zmian w prawie pracy jakie weszły w życie w 2023 r. odniesiemy się właśnie do umów o pracę zawartych na czas określony.

Najważniejsza zmiana w zakresie umów na czas określony dotyczy wymogów dotyczących rozwiązywania tych umów. Pracodawcy muszą pamiętać, że wręczając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy wskazać przyczynę wypowiedzenia tak samo jak w przypadku wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony. Dodatkowo w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe, pracodawca ma również obowiązek konsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracownika (tu również nastąpiło zrównanie umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony).

Warto zwrócić również uwagę na treść art. 29 (3) par. 1 k. p., zgodnie z którym pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy raz w roku kalendarzowym może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracodawcy rozwiązujący umowy o pracę powinni również zwrócić uwagę na treść art. 45 oraz art. 47 k.p. odnoszących się do roszczeń pracowników w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ