Zmiany w umowach na czas określony

Klienci biura księgowego PRWT pytają czy w związku ze zmianami w prawie pracy, zmianie uległy również zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
W kolejnym już wpisie na naszym blogu dotyczącym zmian w prawie pracy jakie weszły w życie w 2023 r. odniesiemy się właśnie do umów o pracę zawartych na czas określony.

Najważniejsza zmiana w zakresie umów na czas określony dotyczy wymogów dotyczących rozwiązywania tych umów. Pracodawcy muszą pamiętać, że wręczając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy wskazać przyczynę wypowiedzenia tak samo jak w przypadku wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony. Dodatkowo w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe, pracodawca ma również obowiązek konsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracownika (tu również nastąpiło zrównanie umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony).

Warto zwrócić również uwagę na treść art. 29 (3) par. 1 k. p., zgodnie z którym pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy raz w roku kalendarzowym może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracodawcy rozwiązujący umowy o pracę powinni również zwrócić uwagę na treść art. 45 oraz art. 47 k.p. odnoszących się do roszczeń pracowników w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ