Umowa o pracę na czas określony – zmiana umowy – kodeks pracy

Klienci naszego biura rachunkowego w Krakowie a także biura rachunkowego w Warszawie w ramach świadczonych przez nas usług księgowych, kadrowo płacowych i prawnych pytają czy w związku ze zmianami w prawie pracy, zmianie uległy również zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

W kolejnym już wpisie na naszym blogu dotyczącym zmian w prawie pracy jakie weszły w życie w 2023 r. odniesiemy się właśnie do umów o pracę zawartych na czas określony.

Najważniejsza zmiana w zakresie umów na czas określony dotyczy wymogów dotyczących rozwiązywania tych umów. Pracodawcy muszą pamiętać, że wręczając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy wskazać przyczynę wypowiedzenia tak samo jak w przypadku wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony. Dodatkowo w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe, pracodawca ma również obowiązek konsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracownika (tu również nastąpiło zrównanie umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony).

Warto zwrócić również uwagę na treść art. 29 (3) par. 1 k. p., zgodnie z którym pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy raz w roku kalendarzowym może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracodawcy rozwiązujący umowy o pracę powinni również zwrócić uwagę na treść art. 45 oraz art. 47 k.p. odnoszących się do roszczeń pracowników w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Usługi prawne w zakresie prawa pracy świadczone są w ramach naszego biura rachunkowego przez prawnika specjalizującego się w prawie pracy tak w zakresie prawa materialnego (przepisy prawne) jak i procesowego (prowadzenie spraw sądowych przed Sądami Pracy).

Jeżeli masz problemy w zakresie prawa pracy lub spraw kadrowych i nie wiesz jak interpretować przepisy prawne zapraszamy do jednego z naszych biur w Warszawie lub w Krakowie:

Nasze biuro rachunkowe/księgowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe/księgowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ