Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie, w ramach których świadczymy nie tylko usługi księgowe , dotyczące równoważnego czasu pracy. Jest to także zagadnienie z zakresu usług kadrowo-płacowych a nawet usług prawnych.

  1. Ile maksymalnie nadgodzin można wypracować w jednym miesiącu pracy?

– ilość nadgodzin jaka może zostać zlecona w danym miesiącu zależy od wymiaru czasu pracy pracownika w tym miesiącu. Pracownik musi mieć zachowany odpoczynek dobowy (11 godzin) oraz odpoczynek tygodniowy (35 godzin), zatem w równoważnym systemie czasu pracy, w dniu w który pracownik miałby pracować np. 12 godzin może mieć 1 godzinę nadliczbową, natomiast w dniu, w którym miałby zaplanowane 10 godzin pracy- 3 godziny nadliczbowe.

  1. W jakim wymiarze godzinowym planowany jest urlop?

– w wymiarze wynikającym z liczby godzin przewidzianych w harmonogramie na dany dzień pracy.

Przykład:

Pracownik chce wykorzystać urlop wypoczynkowy w czwartek i piątek. W harmonogramie pracy w czwartek przewidziano dla niego 12 godzin pracy, a w piątek 10 godzin pracy. Pula urlopu pracownika (odpowiednio 26 dni= 208 godzin i 20 dni= 160 godzin) zostanie pomniejszona o 22 godziny.

  1. Jak rozliczany jest urlop na żądanie?

– pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie (są to dni, które pomniejszają pulę urlopu wypoczynkowego pracownika).  Urlop na żądanie udzielany jest na dni pracy i w wymiarze godzin jaki został przewidziany na dany dzień pracy. Jeśli np. pracownik ma zaplanowane w takim dniu 12 godzin pracy to wykorzystuje jeden dzień urlopu i jednocześnie 12 godzin z puli urlopu wypoczynkowego.

  1. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę istniejącego harmonogramu pracy?

– zmiana harmonogramu pracy po podaniu go do wiadomości pracowników może mieć miejsce jedynie w szczególnych przypadkach (np. nieprzewidzianej nieobecności jednego z pracowników), wówczas konieczne staje się wprowadzenie zmian do harmonogramu. Wobec braku uregulowań ustawowych w zakresie zmian harmonogramu pracy, brane są pod uwagę regulacje wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy. Jeśli regulacje wewnętrze regulują przypadki, w jakich zmiana harmonogramu jest dopuszczalna oraz tryb wprowadzania tych zmian, to pracownik jest związany zmienionym w ten sposób harmonogramem.

  1. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na nadgodziny?

– polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych jest dla pracownika wiążące. Pracownik może odmówić takiego polecenia jedynie wówczas, gdy jest ono niezgodne z prawem tj. praca wykonywana w nadgodzinach stanowiłaby przekroczenie norm czasu pracy w danym okresie, dotyczyła osób chronionych przed wykonywaniem pracy w nadgodzinach (w tym kobiety w ciąży, młodociani, osoby z niepełnosprawnościami) lub w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dotyczących sytuacji osobistej pracownika np. stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. Poza tymi przypadkami odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może w zależności od okoliczności danego przypadku stanowić nawet ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę.

Czytaj także: Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy.

Jeżeli masz taki sam lub podobny problem zapraszamy do jednego z naszych biur, zobaczysz też w jakim zakresie w ogóle świadczymy nasze usługi w zakresie księgowości (usługi księgowe Warszawa lub usługi księgowe Kraków) oraz spraw kadrowo-płacowych (usługi kadrowo-płacowe Kraków oraz usługi kadrowo-płacowe – Warszawa).

Zapraszamy też do kontaktu osobistego.

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ