Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu pracy pracowników jest wybór równoważnego systemu czasu pracy. Klienci biura księgowego PRWT pytają na czym polega ten system i jaki okres rozliczeniowy może być w nim stosowany?

Równoważny system czasu pracy polega na możliwości przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracownika, nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca. Przedłużony w ten sposób dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Wskazany wyżej jednomiesięczny okres rozliczeniowy może być wydłużony w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż do 3 miesięcy.

Jeśli natomiast mamy do czynienia z pracami uzależnionymi od pory roku lub warunków atmosferycznych, okres rozliczeniowy może być przedłużony nie więcej niż do 4 miesięcy.

Należy przy tym pamiętać, o treści art. 150 par. 2 k.p., zgodnie z którym w przypadku pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe, wydłużenie okresu rozliczeniowego odpowiednio do 3 lub 4 miesięcy, przy stosowaniu równoważnego systemu czasu pracy, wymaga uprzedniego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ