Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu pracy pracowników jest wybór równoważnego systemu czasu pracy. Klienci naszych biur rachunkowych – biuro rachunkowe Kraków oraz biuro rachunkowe Warszawa pytają na czym polega ten system i jaki okres rozliczeniowy może być w nim stosowany? Zagadnienie to mieści się w ramach usług kadrowo-płacowych świadczonych przez nasze biura rachunkowe zarówno w Krakowie jak i w Warszawie.

Równoważny system czasu pracy polega na możliwości przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracownika, nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca. Przedłużony w ten sposób dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Wskazany wyżej jednomiesięczny okres rozliczeniowy może być wydłużony w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż do 3 miesięcy.

Jeśli natomiast mamy do czynienia z pracami uzależnionymi od pory roku lub warunków atmosferycznych, okres rozliczeniowy może być przedłużony nie więcej niż do 4 miesięcy.

Należy przy tym pamiętać, o treści art. 150 par. 2 k.p., zgodnie z którym w przypadku pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe, wydłużenie okresu rozliczeniowego odpowiednio do 3 lub 4 miesięcy, przy stosowaniu równoważnego systemu czasu pracy, wymaga uprzedniego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy.

Czytaj także: Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne.

Jeżeli masz taki sam lub podobny problem zapraszamy do jednego z naszych biur, zobaczy też w jakim zakresie w ogóle świadczymy nasze usługi w zakresie księgowości (usługi księgowe Warszawa lub usługi księgowe Kraków), spraw kadrowo-płacowych (usługi kadrowo-płacowe Kraków oraz usługi kadrowo-płacowe – Warszawa) jak i usług prawnych (usługi prawne Kraków oraz usługi prawne Warszawa).

Zapraszamy też do kontaktu osobistego.

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ