Posiłki dla pracowników a ZUS

W poprzednim artykule poruszyliśmy konsekwencje podatkowe wynikające z gwarantowania przez pracodawców swoim pracownikom posiłków poprzez wirtualne karty płatnicze lub bony. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają również o skutki w zakresie ZUS dla tego rodzaju oferty benefitowej.

W pierwszej kolejności należy odróżnić dwie kwestie:

  1. Wartość posiłków finansowana jest ze środków obrotowych firmy

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 11  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.), podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Zatem wirtualna karta służąca jedynie do zakupu posiłków przez pracowników spełnia warunki do zastosowania zwolnienia.

Natomiast kupon żywieniowy, za który pracownicy mogą kupić różne produkty (nie tylko spożywcze) nie będzie podlegał zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu  (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy).

  1. Wartość posiłków finansowana jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są  zwolnione ze składek ZUS (par. 2 ust. 1 pkt. 20 powołanego wyżej rozporządzenia). Oba świadczenia (wirtualna karta oraz kupon żywieniowy),  podlegałyby zwolnieniu ze składek. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku funkcjonowanie u pracodawcy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy jednak pamiętać, że gdy pracownicy otrzymują świadczenia z funduszu to nie mogą one być jednakowe dla wszystkich. Pracownicy powinni otrzymać świadczenia w wysokości zależnej od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ