Posiłki dla pracowników a ZUS

W poprzednim artykule poruszyliśmy konsekwencje podatkowe wynikające z gwarantowania przez pracodawców swoim pracownikom posiłków poprzez wirtualne karty płatnicze lub bony. Klienci naszego biura księgowego w Krakowie oraz biura księgowego w Warszawie pytają również o skutki w zakresie ZUS dla tego rodzaju oferty benefitowej.

W pierwszej kolejności należy odróżnić dwie kwestie:

  1. Wartość posiłków finansowana jest ze środków obrotowych firmy

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 11  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.), podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Zatem wirtualna karta służąca jedynie do zakupu posiłków przez pracowników spełnia warunki do zastosowania zwolnienia.

Natomiast kupon żywieniowy, za który pracownicy mogą kupić różne produkty (nie tylko spożywcze) nie będzie podlegał zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu  (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy).

  1. Wartość posiłków finansowana jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są  zwolnione ze składek ZUS (par. 2 ust. 1 pkt. 20 powołanego wyżej rozporządzenia). Oba świadczenia (wirtualna karta oraz kupon żywieniowy),  podlegałyby zwolnieniu ze składek. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku funkcjonowanie u pracodawcy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy jednak pamiętać, że gdy pracownicy otrzymują świadczenia z funduszu to nie mogą one być jednakowe dla wszystkich. Pracownicy powinni otrzymać świadczenia w wysokości zależnej od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Czytaj także: Posiłki dla pracowników a podatek

Jeżeli masz problemy w zakresie prawa pracy lub spraw kadrowych, albo księgowych i nie wiesz jak interpretować przepisy prawne lub po prostu masz problemy prawne związane z działalnością jaką prowadzisz zapraszamy do jednego z naszych biur w Warszawie lub w Krakowie:

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zapraszamy także do pobrania oferty usług księgowych oraz kadrowo płacowych naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ