Posiłki dla pracowników a ZUS

W poprzednim artykule poruszyliśmy konsekwencje podatkowe wynikające z gwarantowania przez pracodawców swoim pracownikom posiłków poprzez wirtualne karty płatnicze lub bony. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają również o skutki w zakresie ZUS dla tego rodzaju oferty benefitowej.

W pierwszej kolejności należy odróżnić dwie kwestie:

  1. Wartość posiłków finansowana jest ze środków obrotowych firmy

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 11  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.), podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Zatem wirtualna karta służąca jedynie do zakupu posiłków przez pracowników spełnia warunki do zastosowania zwolnienia.

Natomiast kupon żywieniowy, za który pracownicy mogą kupić różne produkty (nie tylko spożywcze) nie będzie podlegał zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu  (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy).

  1. Wartość posiłków finansowana jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są  zwolnione ze składek ZUS (par. 2 ust. 1 pkt. 20 powołanego wyżej rozporządzenia). Oba świadczenia (wirtualna karta oraz kupon żywieniowy),  podlegałyby zwolnieniu ze składek. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku funkcjonowanie u pracodawcy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy jednak pamiętać, że gdy pracownicy otrzymują świadczenia z funduszu to nie mogą one być jednakowe dla wszystkich. Pracownicy powinni otrzymać świadczenia w wysokości zależnej od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Posiłki dla pracowników a ZUS
Posiłki dla pracowników a ZUS

W poprzednim artykule poruszyliśmy konsekwencje podatkowe wynikające z gwarantowania przez pracodawców swoim pracownikom ...

21 listopada 2022
Posiłki dla pracowników a podatek
Posiłki dla pracowników a podatek

Pracodawcy poszukują coraz atrakcyjniejszych benefitów pracowniczych. Popularną opcją staje się gwarantowanie pracownikom posiłków ...

4 listopada 2022
Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu
Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Jak każdy pracodawca, klienci naszego biura księgowego PRWT spotykają ...

24 października 2022
WIĘCEJ