Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania odprawy pośmiertnej określonej w przepisach kodeksu pracy.

Przesłanki oraz krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku określa art. 93 Kodeksu pracy. Pojawia się jednak pytanie jak traktowana jest taka odprawa w ujęciu podatkowym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli mówimy o odprawie w kwocie wynikającej z przepisów kodeksu pracy (art. 93 k.p.) to wartość tej kwoty jest zwolniona z podatku. Należy jednak pamiętać, że nieco inaczej mogłoby być w przypadku, gdyby pracodawca przewidział w innych (pozakodeksowych) regulacjach możliwość przyznania odprawy w wyżej wysokości, wówczas każdy przypadek należałoby przeanalizować pod względem podatkowym.

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ