Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania odprawy pośmiertnej określonej w przepisach kodeksu pracy.

Przesłanki oraz krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku określa art. 93 Kodeksu pracy. Pojawia się jednak pytanie jak traktowana jest taka odprawa w ujęciu podatkowym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli mówimy o odprawie w kwocie wynikającej z przepisów kodeksu pracy (art. 93 k.p.) to wartość tej kwoty jest zwolniona z podatku. Należy jednak pamiętać, że nieco inaczej mogłoby być w przypadku, gdyby pracodawca przewidział w innych (pozakodeksowych) regulacjach możliwość przyznania odprawy w wyżej wysokości, wówczas każdy przypadek należałoby przeanalizować pod względem podatkowym.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ