Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania odprawy pośmiertnej określonej w przepisach kodeksu pracy.

Przesłanki oraz krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku określa art. 93 Kodeksu pracy. Pojawia się jednak pytanie jak traktowana jest taka odprawa w ujęciu podatkowym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli mówimy o odprawie w kwocie wynikającej z przepisów kodeksu pracy (art. 93 k.p.) to wartość tej kwoty jest zwolniona z podatku. Należy jednak pamiętać, że nieco inaczej mogłoby być w przypadku, gdyby pracodawca przewidział w innych (pozakodeksowych) regulacjach możliwość przyznania odprawy w wyżej wysokości, wówczas każdy przypadek należałoby przeanalizować pod względem podatkowym.

Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi ...

6 października 2022
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy ...

23 września 2022
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania ...

7 września 2022
WIĘCEJ