Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania odprawy pośmiertnej określonej w przepisach kodeksu pracy.

Przesłanki oraz krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku określa art. 93 Kodeksu pracy. Pojawia się jednak pytanie jak traktowana jest taka odprawa w ujęciu podatkowym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli mówimy o odprawie w kwocie wynikającej z przepisów kodeksu pracy (art. 93 k.p.) to wartość tej kwoty jest zwolniona z podatku. Należy jednak pamiętać, że nieco inaczej mogłoby być w przypadku, gdyby pracodawca przewidział w innych (pozakodeksowych) regulacjach możliwość przyznania odprawy w wyżej wysokości, wówczas każdy przypadek należałoby przeanalizować pod względem podatkowym.

Skierowanie pracownika do pracy poza UE - obowiązki pracodawcy
Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do ...

26 stycznia 2023
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, ...

12 stycznia 2023
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19

W czasie trwania stanu epidemii, przepisy szczególne (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziły ...

16 grudnia 2022
WIĘCEJ