Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. 93 k.p. Pozostaje również kwestia należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Klienci naszych biur rachunkowych w Krakowie oraz w Warszawie spotykają się z problemami praktycznymi również na tym tle.

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się sytuacji, w której rodzina zmarłego pracownika nie chce podać pracodawcy numeru rachunku bankowego do wypłaty odprawy pośmiertnej z powodu długów jakie posiadał pracownik oraz zamiaru odrzucenia spadku po nim.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić pracodawca?

Czy może wstrzymywać wypłatę świadczeń ?

Co w przypadku, gdy rodzina uzyska dokumenty stwierdzające zrzeczenie się spadku ?

Odprawa pośmiertna określona w art. 93 k. p. nie wchodzi w skład masy spadkowej. Członkom rodziny pracownicy przysługuje do niej prawo niezależnie od zrzeczenia się spadku.

Jeśli chodzi natomiast o wynagrodzenie należne pracownicy tu sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Pracodawca powinien ustalić kto zachowuje prawo do jego otrzymania, w pierwszej kolejności zgodnie z art. 63 (1) k.p., czyli małżonek zmarłego oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Te osoby mają prawo do otrzymania wynagrodzenia pracownika niezależnie od tego czy zrzekają się spadku po zmarłym, czy nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku lub czy zostały wydziedziczone.

Jeżeli nie ma takich osób (osób wskazanych w treści art. 63 (1) k.p.), wówczas wynagrodzenie wchodzi do masy spadkowej i podlega przepisom kodeksu cywilnego o dziedziczeniu. Jeżeli dzieci pracownicy (które nie spełniają wymogów z art. 63(1) k.p.) zrzekną się dziedziczenia, wówczas należy ustalić dalszy krąg osób powołanych do dziedziczenia. Wówczas należy wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu, aż uprawnione osoby zostaną wskazane w toku postępowania spadkowego. Członkowie rodziny zmarłego powinni przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający prawo do nabycia spadku (notarialny akt poświadczenia dziedziczenia/prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku).

Jeśli nadal nie będzie możliwe ustalenie osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłej pracownicy, pozostaje ewentualnie złożenie kwoty wynagrodzenia należnego pracownicy do depozytu sądowego.

W każdym wypadku warto zadbać o to, by wszelki kontakt z członkami rodziny zmarłego był w jakiś sposób utrwalony (chociażby korespondencją e-mail czy pismem), tak by pracodawca mógł ewentualnie wykazać, że podejmował działania zmierzające do ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń, które były należne zmarłej pracownicy.

 

Czytaj także: Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku.

 

Jeżeli masz taki sam lub podobny problem zapraszamy do jednego z naszych biur rachunkowych, zobacz też w jakim zakresie w ogóle świadczymy nasze usługi dotyczące księgowości (usługi księgowe Warszawa lub usługi księgowe Kraków) oraz spraw kadrowo-płacowych (usługi kadrowo-płacowe Kraków oraz usługi kadrowo-płacowe – Warszawa).

Zapraszamy też do kontaktu osobistego.

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ