Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.? W jaki sposób dokonuje się takiego zwolnienia? Kto o nim decyduje? Takie praktyczne pytania zadają często klienci naszego biura księgowego PRWT.

Pracodawca posiada wynikające z art. 36 2 Kodeksu pracy, uprawnienie do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik nie może sam zdecydować o skorzystaniu z takiego prawa. Oczywiście możliwe jest zawarcie porozumienia co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia, jednak konieczna jest tu zgoda pracodawcy. Pracodawca może natomiast jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy i nie jest tu wymagana zgoda pracownika. Za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Takie zwolnienie może obejmować cały okres wypowiedzenia lub jego część. Pracodawcy najczęściej już w treści składanego pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę zawierają informację o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy (często po uprzednim wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego). Warto natomiast pamiętać, że jest to uprawnienia pracodawcy a nie jego obowiązek. Zasadniczo bowiem w okresie wypowiedzenia pracownik nadal jest zobowiązany do świadczenia pracy i wykonywania wszystkich swoich obowiązków.

Skierowanie pracownika do pracy poza UE - obowiązki pracodawcy
Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do ...

26 stycznia 2023
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, ...

12 stycznia 2023
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19

W czasie trwania stanu epidemii, przepisy szczególne (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziły ...

16 grudnia 2022
WIĘCEJ