Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.? W jaki sposób dokonuje się takiego zwolnienia? Kto o nim decyduje? Takie praktyczne pytania zadają często klienci naszego biura księgowego PRWT.

Pracodawca posiada wynikające z art. 36 2 Kodeksu pracy, uprawnienie do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik nie może sam zdecydować o skorzystaniu z takiego prawa. Oczywiście możliwe jest zawarcie porozumienia co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia, jednak konieczna jest tu zgoda pracodawcy. Pracodawca może natomiast jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy i nie jest tu wymagana zgoda pracownika. Za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Takie zwolnienie może obejmować cały okres wypowiedzenia lub jego część. Pracodawcy najczęściej już w treści składanego pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę zawierają informację o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy (często po uprzednim wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego). Warto natomiast pamiętać, że jest to uprawnienia pracodawcy a nie jego obowiązek. Zasadniczo bowiem w okresie wypowiedzenia pracownik nadal jest zobowiązany do świadczenia pracy i wykonywania wszystkich swoich obowiązków.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ