Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.? W jaki sposób dokonuje się takiego zwolnienia? Kto o nim decyduje? Takie praktyczne pytania zadają często klienci naszego biura księgowego PRWT.

Pracodawca posiada wynikające z art. 36 2 Kodeksu pracy, uprawnienie do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik nie może sam zdecydować o skorzystaniu z takiego prawa. Oczywiście możliwe jest zawarcie porozumienia co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia, jednak konieczna jest tu zgoda pracodawcy. Pracodawca może natomiast jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy i nie jest tu wymagana zgoda pracownika. Za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Takie zwolnienie może obejmować cały okres wypowiedzenia lub jego część. Pracodawcy najczęściej już w treści składanego pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę zawierają informację o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy (często po uprzednim wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego). Warto natomiast pamiętać, że jest to uprawnienia pracodawcy a nie jego obowiązek. Zasadniczo bowiem w okresie wypowiedzenia pracownik nadal jest zobowiązany do świadczenia pracy i wykonywania wszystkich swoich obowiązków.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ