Zadaniowy system czasu pracy

W obecnym czasie, kiedy zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zostali zmuszeniu do adaptacji warunków pracy do pracy zdalnej, wielu z nich (w tym klienci naszego biura księgowego PRWT) zastanawia się czy  właściwym rozwiązaniem jest zmiana systemu czasu pracy na zadaniowy. Skoro pracownicy wykonują pracę w warunkach domowych, to mogą przecież  pracować o różnych porach dnia, nie koniecznie w dotychczas sztywno określonych ramach. Czy na pewno?

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza pewną elastyczność, co do czasu, w którym pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania. Należy jednak pamiętać, że system zadaniowego czasu pracy może zostać wprowadzony jeśli są spełnione określone w przepisach prawa pracy przesłanki, tj. rodzaj pracy, organizacja pracy lub miejsce świadczenia pracy. Występowanie tych przesłanek musi mieć przy tym charakter trwały.

Kiedy można stosować system zadaniowego czasu pracy? Korzystanie z tego systemu jest możliwe, gdy:

– nie ma konieczności określania godzin w których ma być wykonana praca,

-zapotrzebowania na pracę nie da się z góry przewidzieć,

– występują trudności w kontroli wykonywania przez pracownika pracy,

– wykonywanie pracy zależy jedynie od indywidualnego wkładu danego pracownika

Pracodawca może zobowiązać pracownika aby w określonych dniach/godzinach pojawiał się w miejscu pracy (np. w celu uczestnictwa w spotkaniu czy szkoleniu).

Zadaniowy czas pracy nie oznacza natomiast, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy przez cały dzień. Założenie tego systemu polega na tym, że pracodawca nie ewidencjonuje czasu pracy pracownika a rozlicza go jedynie z wykonanych zadań. Czas wykonywania pracy (co do zasady ustalony przez pracownika) powinien obejmować ramy 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Zadaniowy czas pracy nie może bowiem służyć do omijania przepisów dotyczących świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Dlatego też pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w porozumieniu z pracownikiem zakresu zadań jakie ma wykonać pracownik w danym czasie (dnia, tygodnia czy miesiąca). Oczywiście doprecyzowanie tego zakresu może mieć miejsce przed każdym kolejnym miesiącem pracy.

Samo wykonywanie pracy w formie zdalnej nie przesądza więc o możliwości wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ