Zadaniowy system czasu pracy

W obecnym czasie, kiedy zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zostali zmuszeniu do adaptacji warunków pracy do pracy zdalnej, wielu z nich (w tym klienci naszego biura księgowego PRWT) zastanawia się czy  właściwym rozwiązaniem jest zmiana systemu czasu pracy na zadaniowy. Skoro pracownicy wykonują pracę w warunkach domowych, to mogą przecież  pracować o różnych porach dnia, nie koniecznie w dotychczas sztywno określonych ramach. Czy na pewno?

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza pewną elastyczność, co do czasu, w którym pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania. Należy jednak pamiętać, że system zadaniowego czasu pracy może zostać wprowadzony jeśli są spełnione określone w przepisach prawa pracy przesłanki, tj. rodzaj pracy, organizacja pracy lub miejsce świadczenia pracy. Występowanie tych przesłanek musi mieć przy tym charakter trwały.

Kiedy można stosować system zadaniowego czasu pracy? Korzystanie z tego systemu jest możliwe, gdy:

– nie ma konieczności określania godzin w których ma być wykonana praca,

-zapotrzebowania na pracę nie da się z góry przewidzieć,

– występują trudności w kontroli wykonywania przez pracownika pracy,

– wykonywanie pracy zależy jedynie od indywidualnego wkładu danego pracownika

Pracodawca może zobowiązać pracownika aby w określonych dniach/godzinach pojawiał się w miejscu pracy (np. w celu uczestnictwa w spotkaniu czy szkoleniu).

Zadaniowy czas pracy nie oznacza natomiast, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy przez cały dzień. Założenie tego systemu polega na tym, że pracodawca nie ewidencjonuje czasu pracy pracownika a rozlicza go jedynie z wykonanych zadań. Czas wykonywania pracy (co do zasady ustalony przez pracownika) powinien obejmować ramy 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Zadaniowy czas pracy nie może bowiem służyć do omijania przepisów dotyczących świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Dlatego też pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w porozumieniu z pracownikiem zakresu zadań jakie ma wykonać pracownik w danym czasie (dnia, tygodnia czy miesiąca). Oczywiście doprecyzowanie tego zakresu może mieć miejsce przed każdym kolejnym miesiącem pracy.

Samo wykonywanie pracy w formie zdalnej nie przesądza więc o możliwości wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ