Zadaniowy system czasu pracy

W obecnym czasie, kiedy zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zostali zmuszeniu do adaptacji warunków pracy do pracy zdalnej, wielu z nich (w tym klienci naszego biura księgowego PRWT) zastanawia się czy  właściwym rozwiązaniem jest zmiana systemu czasu pracy na zadaniowy. Skoro pracownicy wykonują pracę w warunkach domowych, to mogą przecież  pracować o różnych porach dnia, nie koniecznie w dotychczas sztywno określonych ramach. Czy na pewno?

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza pewną elastyczność, co do czasu, w którym pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania. Należy jednak pamiętać, że system zadaniowego czasu pracy może zostać wprowadzony jeśli są spełnione określone w przepisach prawa pracy przesłanki, tj. rodzaj pracy, organizacja pracy lub miejsce świadczenia pracy. Występowanie tych przesłanek musi mieć przy tym charakter trwały.

Kiedy można stosować system zadaniowego czasu pracy? Korzystanie z tego systemu jest możliwe, gdy:

– nie ma konieczności określania godzin w których ma być wykonana praca,

-zapotrzebowania na pracę nie da się z góry przewidzieć,

– występują trudności w kontroli wykonywania przez pracownika pracy,

– wykonywanie pracy zależy jedynie od indywidualnego wkładu danego pracownika

Pracodawca może zobowiązać pracownika aby w określonych dniach/godzinach pojawiał się w miejscu pracy (np. w celu uczestnictwa w spotkaniu czy szkoleniu).

Zadaniowy czas pracy nie oznacza natomiast, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy przez cały dzień. Założenie tego systemu polega na tym, że pracodawca nie ewidencjonuje czasu pracy pracownika a rozlicza go jedynie z wykonanych zadań. Czas wykonywania pracy (co do zasady ustalony przez pracownika) powinien obejmować ramy 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Zadaniowy czas pracy nie może bowiem służyć do omijania przepisów dotyczących świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Dlatego też pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w porozumieniu z pracownikiem zakresu zadań jakie ma wykonać pracownik w danym czasie (dnia, tygodnia czy miesiąca). Oczywiście doprecyzowanie tego zakresu może mieć miejsce przed każdym kolejnym miesiącem pracy.

Samo wykonywanie pracy w formie zdalnej nie przesądza więc o możliwości wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy.

Zmiany w kodeksie pracy
Zmiany w kodeksie pracy

Do sejmu trafił rządowy projekt o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ...

29 czerwca 2022
Zadaniowy system czasu pracy
Zadaniowy system czasu pracy

W obecnym czasie, kiedy zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zostali zmuszeniu do adaptacji warunków ...

10 czerwca 2022
Praca za granicą, a staż pracy u polskiego pracodawcy
Praca za granicą, a staż pracy u polskiego pracodawcy

Jedną z bardzo istotnych okoliczności jakie pracodawca ustala podczas ...

31 maja 2022
WIĘCEJ