Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi się spotykają.

Przyjrzyjmy się pewnej konkretnej sytuacji faktycznej:

Pracownik odwołał się od wręczonego mu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W treści odwołania pracownik nie zawarł żądania wydania mu nowego świadectwa pracy w przypadku uwzględnienia przez sąd jego roszczenia. W wyniku przeprowadzonego procesu sąd uznał, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę naruszało przepisy prawa o rozwiązywaniu umów i uwzględnił roszczenie pracownika. Jak w takim wypadku powinien postąpić pracodawca? Czy powinien wydać nowe świadectwo pracy? Czy z takim żądaniem powinien wystąpić pracownik?

Odpowiedź na powyższe pytania znajduje się w treści art. 97 par. 3 k.p., zgodnie z którym jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Zatem, pracodawca powinien sam (bez uprzedniego żądania pracownika w tym zakresie) wydać nowe świadectwo pracy z prawidłowo wskazaną podstawą zakończenia stosunku pracy- rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ