Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia kodeks pracy a świadectwo pracy

Klienci naszych biur rachunkowych w Krakowie oraz Warszawie często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi się spotykają.

Przyjrzyjmy się pewnej konkretnej sytuacji faktycznej:

Pracownik odwołał się od wręczonego mu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W treści odwołania pracownik nie zawarł żądania wydania mu nowego świadectwa pracy w przypadku uwzględnienia przez sąd jego roszczenia. W wyniku przeprowadzonego procesu sąd uznał, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę naruszało przepisy prawa o rozwiązywaniu umów i uwzględnił roszczenie pracownika. Jak w takim wypadku powinien postąpić pracodawca? Czy powinien wydać nowe świadectwo pracy? Czy z takim żądaniem powinien wystąpić pracownik?

Odpowiedź na powyższe pytania znajduje się w treści art. 97 par. 3 k.p., zgodnie z którym jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Zatem, pracodawca powinien sam (bez uprzedniego żądania pracownika w tym zakresie) wydać nowe świadectwo pracy z prawidłowo wskazaną podstawą zakończenia stosunku pracy- rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Jeżeli masz taki sam lub podobny problem zapraszamy do jednego z naszych biur, zobaczy też w jakim zakresie w ogóle świadczymy nasze usługi w zakresie księgowości (usługi księgowe Warszawa lub usługi księgowe Kraków), spraw kadrowo-płacowych (usługi kadrowo-płacowe Kraków oraz usługi kadrowo-płacowe – Warszawa) jak i usług prawnych (usługi prawne Kraków oraz usługi prawne Warszawa).

Zapraszamy też do kontaktu osobistego.

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ