Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za nadgodziny, które nie są rekompensowane czasem wolnym pracodawca wypłaca pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę plus dodatek (50 lub 100 %) – (art. 151(1) par. 1 kodeksu pracy). Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, jakie składniki wynagrodzenia pracownika stanowią podstawę do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

  • Normalne wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym określone w umowie o pracę lub w innym akcie wewnętrznym. Jeśli zatem pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze to sprawa jest prosta- stanowi ono jego normalne wynagrodzenie. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje dodatki do wynagrodzenia to trzeba sprawdzić czy mają one charakter stały (takim stałym dodatkiem będzie np. dodatek funkcyjny przyznawany niektórym pracownikom).
  • Dodatek – jego podstawą jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (tzn. stawka godzinowa lub miesięczna). Tutaj nie powiększamy o dodatki jakie pracownik ewentualnie otrzymuje obok wynagrodzenia, bo wówczas liczylibyśmy je podwójnie (za ta samą nadgodzinę zostały już uwzględnione w normalnym wynagrodzeniu).
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ