Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za nadgodziny, które nie są rekompensowane czasem wolnym pracodawca wypłaca pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę plus dodatek (50 lub 100 %) – (art. 151(1) par. 1 kodeksu pracy). Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, jakie składniki wynagrodzenia pracownika stanowią podstawę do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

  • Normalne wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym określone w umowie o pracę lub w innym akcie wewnętrznym. Jeśli zatem pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze to sprawa jest prosta- stanowi ono jego normalne wynagrodzenie. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje dodatki do wynagrodzenia to trzeba sprawdzić czy mają one charakter stały (takim stałym dodatkiem będzie np. dodatek funkcyjny przyznawany niektórym pracownikom).
  • Dodatek – jego podstawą jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (tzn. stawka godzinowa lub miesięczna). Tutaj nie powiększamy o dodatki jakie pracownik ewentualnie otrzymuje obok wynagrodzenia, bo wówczas liczylibyśmy je podwójnie (za ta samą nadgodzinę zostały już uwzględnione w normalnym wynagrodzeniu).
Skierowanie pracownika do pracy poza UE - obowiązki pracodawcy
Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do ...

26 stycznia 2023
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, ...

12 stycznia 2023
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19

W czasie trwania stanu epidemii, przepisy szczególne (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziły ...

16 grudnia 2022
WIĘCEJ