Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za nadgodziny, które nie są rekompensowane czasem wolnym pracodawca wypłaca pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę plus dodatek (50 lub 100 %) – (art. 151(1) par. 1 kodeksu pracy). Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, jakie składniki wynagrodzenia pracownika stanowią podstawę do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

  • Normalne wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym określone w umowie o pracę lub w innym akcie wewnętrznym. Jeśli zatem pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze to sprawa jest prosta- stanowi ono jego normalne wynagrodzenie. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje dodatki do wynagrodzenia to trzeba sprawdzić czy mają one charakter stały (takim stałym dodatkiem będzie np. dodatek funkcyjny przyznawany niektórym pracownikom).
  • Dodatek – jego podstawą jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (tzn. stawka godzinowa lub miesięczna). Tutaj nie powiększamy o dodatki jakie pracownik ewentualnie otrzymuje obok wynagrodzenia, bo wówczas liczylibyśmy je podwójnie (za ta samą nadgodzinę zostały już uwzględnione w normalnym wynagrodzeniu).
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ