Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za nadgodziny, które nie są rekompensowane czasem wolnym pracodawca wypłaca pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę plus dodatek (50 lub 100 %) – (art. 151(1) par. 1 kodeksu pracy). Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, jakie składniki wynagrodzenia pracownika stanowią podstawę do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

  • Normalne wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym określone w umowie o pracę lub w innym akcie wewnętrznym. Jeśli zatem pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze to sprawa jest prosta- stanowi ono jego normalne wynagrodzenie. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje dodatki do wynagrodzenia to trzeba sprawdzić czy mają one charakter stały (takim stałym dodatkiem będzie np. dodatek funkcyjny przyznawany niektórym pracownikom).
  • Dodatek – jego podstawą jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (tzn. stawka godzinowa lub miesięczna). Tutaj nie powiększamy o dodatki jakie pracownik ewentualnie otrzymuje obok wynagrodzenia, bo wówczas liczylibyśmy je podwójnie (za ta samą nadgodzinę zostały już uwzględnione w normalnym wynagrodzeniu).
Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi ...

6 października 2022
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy ...

23 września 2022
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania ...

7 września 2022
WIĘCEJ