Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu pracowników będzie brało udział w pracach komisji wyborczej. Klienci biura księgowego PRWT zastanawiają się jak powinno się ewidencjonować taką nieobecność pracowników i z czym ona się wiąże?

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy szukać z Kodeksie wyborczym. Art. 154 par. 4 tego aktu prawnego, wskazuje jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w związku z wykonywaniem zadań członka obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej. Pracownik ma prawo do:

– zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ZUS oraz uprawnień ze stosunku pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów;

– zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ZUS oraz uprawnień ze stosunku pracy, ale z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia do 5 dni.

Pracownik, który chce skorzystać z wyżej wymienionych zwolnień od pracy jest zobowiązany do złożenia pracodawcy stosownego wniosku w tym zakresie co najmniej na 3 dni przed planowaną nieobecnością w pracy.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ