Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu pracowników będzie brało udział w pracach komisji wyborczej. Klienci biura księgowego PRWT zastanawiają się jak powinno się ewidencjonować taką nieobecność pracowników i z czym ona się wiąże?

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy szukać z Kodeksie wyborczym. Art. 154 par. 4 tego aktu prawnego, wskazuje jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w związku z wykonywaniem zadań członka obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej. Pracownik ma prawo do:

– zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ZUS oraz uprawnień ze stosunku pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów;

– zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ZUS oraz uprawnień ze stosunku pracy, ale z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia do 5 dni.

Pracownik, który chce skorzystać z wyżej wymienionych zwolnień od pracy jest zobowiązany do złożenia pracodawcy stosownego wniosku w tym zakresie co najmniej na 3 dni przed planowaną nieobecnością w pracy.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ