Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w związku z nowymi przepisami, konieczne jest dokonywanie zmian w dokumentach, na podstawie których pracownicy obecnie wykonują pracę zdalną.

Do czasu uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy, pracownicy wykonywali prace zdalną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (przepisy te zostały uchylone) lub na podstawie przepisów dotyczących telepracy (możliwość wykonywania pracy zdalnej w tej formie jest możliwa przez 6 miesięcy od wejścia w życie rozwiązań dotyczących pracy zdalnej zawartych w kodeksie pracy).

Nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej, nakładają szereg obowiązków i wymagań dla możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej. Powyższe oznacza konieczność dostosowania lub zmiany dokumentów, na podstawie których pracownicy świadczą pracę zdalną do nowych wymagań. W tym celu należy sporządzić odpowiednią dokumentację zarówno dla pracowników, którzy dotychczas wykonywali pracę zdalną niezależnie od jej podstawy, jak i dla pracowników, którzy będą wykonywać pracę zdalną już po wejściu w życie nowych regulacji prawnych.

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ