Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w związku z nowymi przepisami, konieczne jest dokonywanie zmian w dokumentach, na podstawie których pracownicy obecnie wykonują pracę zdalną.

Do czasu uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy, pracownicy wykonywali prace zdalną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (przepisy te zostały uchylone) lub na podstawie przepisów dotyczących telepracy (możliwość wykonywania pracy zdalnej w tej formie jest możliwa przez 6 miesięcy od wejścia w życie rozwiązań dotyczących pracy zdalnej zawartych w kodeksie pracy).

Nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej, nakładają szereg obowiązków i wymagań dla możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej. Powyższe oznacza konieczność dostosowania lub zmiany dokumentów, na podstawie których pracownicy świadczą pracę zdalną do nowych wymagań. W tym celu należy sporządzić odpowiednią dokumentację zarówno dla pracowników, którzy dotychczas wykonywali pracę zdalną niezależnie od jej podstawy, jak i dla pracowników, którzy będą wykonywać pracę zdalną już po wejściu w życie nowych regulacji prawnych.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ