System pracy weekendowej – praktyczne zagadnienia

W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka praktycznych zagadnień dotyczących systemu pracy weekendowej, o które często pytają klienci naszego biura księgowego PRWT.

Czy pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej może pracować w nadgodzinach?

Tak, pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej może mieć nadgodziny (oczywiście wyjątkowo, po spełnieniu warunków określonych w kodeksie pracy ). Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na konieczność zapewnienia 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej, te nadgodziny to tak naprawdę jedna godzina (możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na podstawie art. 144 Kp) i w związku z tym od 8 do 12 godziny pracy mamy normalny czas pracy bez dodatku za nadgodziny, a ostatnia możliwa 13 godzina pracy jest nadgodziną.

Jak ustalić nadgodziny w przypadku pracy w systemie pracy weekendowej, w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Zazwyczaj pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej  z zasady pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy (biorąc pod uwagę ilość dni weekendowych i świąt w miesiącu i pracę w te dni po 12 godzin pracownik nie będzie w stanie wypracować pełnego etatu). Generalnie zasada jest wtedy ta sama, jak w przypadku świadczenia pracy w podstawowym systemie w niepełnym systemie czasu pracy- skoro pracuje w niepełnym wymiarze to w umowie czy też porozumieniu określamy, która godzina ponad obowiązujące pracownika normy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy można wprowadzić system pracy weekendowej na krótki czas, a następnie powrócić do ustaleń z pierwotnej umowy o pracę?

Jeżeli chodzi o aspekt techniczny wprowadzenia tego systemu, to pracownik powinien złożyć wniosek o chęci wykonywania pracy w systemie pracy weekendowej. Na podstawie tego wniosku spisywane jest porozumienie określające warunki pracy (wymiar etatu; okres rozliczeniowy, który musi tu wynosić jeden miesiąc itd.). Później jeśli, pracownik będzie chciał wrócić do pierwotnej umowy znów będzie trzeba wrócić do poprzednich warunków na podstawie odrębnego porozumienia.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ