System pracy weekendowej – praktyczne zagadnienia

W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka praktycznych zagadnień dotyczących systemu pracy weekendowej, o które często pytają klienci naszego biura księgowego PRWT.

Czy pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej może pracować w nadgodzinach?

Tak, pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej może mieć nadgodziny (oczywiście wyjątkowo, po spełnieniu warunków określonych w kodeksie pracy ). Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na konieczność zapewnienia 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej, te nadgodziny to tak naprawdę jedna godzina (możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na podstawie art. 144 Kp) i w związku z tym od 8 do 12 godziny pracy mamy normalny czas pracy bez dodatku za nadgodziny, a ostatnia możliwa 13 godzina pracy jest nadgodziną.

Jak ustalić nadgodziny w przypadku pracy w systemie pracy weekendowej, w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Zazwyczaj pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej  z zasady pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy (biorąc pod uwagę ilość dni weekendowych i świąt w miesiącu i pracę w te dni po 12 godzin pracownik nie będzie w stanie wypracować pełnego etatu). Generalnie zasada jest wtedy ta sama, jak w przypadku świadczenia pracy w podstawowym systemie w niepełnym systemie czasu pracy- skoro pracuje w niepełnym wymiarze to w umowie czy też porozumieniu określamy, która godzina ponad obowiązujące pracownika normy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy można wprowadzić system pracy weekendowej na krótki czas, a następnie powrócić do ustaleń z pierwotnej umowy o pracę?

Jeżeli chodzi o aspekt techniczny wprowadzenia tego systemu, to pracownik powinien złożyć wniosek o chęci wykonywania pracy w systemie pracy weekendowej. Na podstawie tego wniosku spisywane jest porozumienie określające warunki pracy (wymiar etatu; okres rozliczeniowy, który musi tu wynosić jeden miesiąc itd.). Później jeśli, pracownik będzie chciał wrócić do pierwotnej umowy znów będzie trzeba wrócić do poprzednich warunków na podstawie odrębnego porozumienia.

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ