Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak powinien postąpić w takim wypadku pracodawca? To jedno z pytań jakie zadają sobie pracodawcy – klienci biura księgowego PRWT.

Sam fakt przyznania pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nie przesądza o konieczności czy tym bardziej o automatycznym zakończeniu stosunku pracy z tego powodu. Pracownik na rencie (o ile nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku), może nadal równocześnie świadczyć pracę. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę z takim pracownikiem wymaga albo zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę albo jej wypowiedzenia (w tym także wskazania przyczyny wypowiedzenia). Należy jednak pamiętać, iż niezdolność do pracy stwierdzona przez lekarza orzecznika  ZUS nie musi być równoznaczna z brakiem możliwości wykonywania pracy na stanowisku, które powierzamy pracownikowi. Z tego powodu przed wypowiedzeniem umowy o pracę, należałoby skierować pracownika na badania, w których lekarz medycyny pracy stwierdzi jego zdolność (lub jej brak) do wykonywania pracy danego rodzaju. Dopiero brak zdolności do wykonywania konkretnej pracy na zajmowanym stanowisku stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę pracownika.

Dodatkowo należy pamiętać, że zakończenie stosunku pracy z pracownikiem w związku z przejściem na rentę wiąże się z koniecznością wypłaty odprawy z tego tytułu. Jeśli u pracodawcy nie funkcjonują odmienne regulacje w tym zakresie, pracownik zachowuje prawo do odprawy określonej w art. 921 k.p.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ