Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak powinien postąpić w takim wypadku pracodawca? To jedno z pytań jakie zadają sobie pracodawcy – klienci naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Sam fakt przyznania pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nie przesądza o konieczności czy tym bardziej o automatycznym zakończeniu stosunku pracy z tego powodu. Pracownik na rencie (o ile nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku), może nadal równocześnie świadczyć pracę. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę z takim pracownikiem wymaga albo zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę albo jej wypowiedzenia (w tym także wskazania przyczyny wypowiedzenia). Należy jednak pamiętać, iż niezdolność do pracy stwierdzona przez lekarza orzecznika  ZUS nie musi być równoznaczna z brakiem możliwości wykonywania pracy na stanowisku, które powierzamy pracownikowi. Z tego powodu przed wypowiedzeniem umowy o pracę, należałoby skierować pracownika na badania, w których lekarz medycyny pracy stwierdzi jego zdolność (lub jej brak) do wykonywania pracy danego rodzaju. Dopiero brak zdolności do wykonywania konkretnej pracy na zajmowanym stanowisku stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę pracownika.

Dodatkowo należy pamiętać, że zakończenie stosunku pracy z pracownikiem w związku z przejściem na rentę wiąże się z koniecznością wypłaty odprawy z tego tytułu. Jeśli u pracodawcy nie funkcjonują odmienne regulacje w tym zakresie, pracownik zachowuje prawo do odprawy określonej w art. 921 k.p.

Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszych biurach, w których świadczymy usługi księgowe, kadrowo płacowe oraz prawne.

Zapraszamy do kontaktu osobistego.

Nasze biuro księgowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro księgowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ