Praca za granicą, a staż pracy u polskiego pracodawcy

Jedną z bardzo istotnych okoliczności jakie pracodawca ustala podczas zatrudniania pracownika jest przebieg jego dotychczasowej kariery zawodowej. Oprócz bardzo istotnych informacji dotyczących doświadczenia zawodowego pracownika pozwala to określić pracodawcy jakie uprawnienia urlopowe przysługują pracownikowi. Pracodawcy będący klientami biura księgowego PRWT spotykają się z różnymi wątpliwościami dotyczącymi uwzględniania poprzednich okresów pracy pracowników. Czy zawsze należy uwzględnić takie okresy? Jakie dokumenty potwierdzające poprzednie okresy pracy powinien przedstawić pracownik? Co z okresem pracy za granicą?

Pracodawca uwzględnia okresy pracy pracownika u poprzedniego pracodawcy, które mają wpływ m.in. na uprawnienia urlopowe jeśli pracownik przedstawi mu dokument potwierdzający wykonywanie takiej pracy.

Jaki to może być dokument? Oczywiście w Polsce funkcjonują świadectwa pracy, które zawierają informacje o przebiegu zatrudnienia pracownika, co zostało szczegółowo określone w art. 97 k. p. oraz rozporządzeniu ministra pracy wskazanym w tym przepisie.

Co jednak w przypadku pracowników z zagranicy  lub takich, którzy pracowali za granicą?

W takiej sytuacji należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. z dnia 10 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 690)). Zgodnie z art. 86 ust. 1 tej ustawy, udokumentowane okresy zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów zatrudnienia w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych. Pracodawcy mogą jednak napotkać na problem związany z różnymi ustawodawstwami państw w zakresie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia pracowników- nie w każdym państwie funkcjonują świadectwa pracy.

Jaki wówczas dokument pracodawca powinien uznać za wystarczający?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ żaden z przepisów nie wskazuje jakich konkretnie dokumentów należy wymagać w takim wypadku. Ważne jest natomiast uzyskanie dokumentu, z którego będzie wynikać sam fakt zatrudnienia w danym okresie oraz jego charakter. Należy zatem uznać, że pracownik może udokumentować okresy zatrudnienia za granicą za pomocą wszelkich dokumentów (np. umowa o pracę, potwierdzenie wypłat, zaświadczenie od pracodawcy, referencje od pracodawcy itp.).

Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od tego jaki dokument przedstawia pracownik powinien on być przetłumaczony na język polski (dokonanie stosownego tłumaczenia powinno być zapewnione przez pracownika).

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ