Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika do służby wojskowej. Pojawiają się wówczas pytania czy pracodawca ja jakieś obowiązki związane z tym faktem?

Odbywanie służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny. Dla pracodawców kluczowy jest dział XII rozdział 3 tej ustawy, z którym należy się zapoznać. Podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z odbywaniem przez pracownika służby wojskowej polegają na udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego  na czas trwania szkolenia (art. 304 ustawy o obronie ojczyzny). Jeżeli jest to pierwsze powołanie do służby to pracownik zachowuje prawo do odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (art. 306 ust. 2 ustawy o obronie ojczyzny). Pracodawca może ubiegać się o rekompensatę kosztów tej odprawy na podstawie art. 309 ustawy o obronie ojczyzny.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ