Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika do służby wojskowej. Pojawiają się wówczas pytania czy pracodawca ja jakieś obowiązki związane z tym faktem?

Odbywanie służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny. Dla pracodawców kluczowy jest dział XII rozdział 3 tej ustawy, z którym należy się zapoznać. Podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z odbywaniem przez pracownika służby wojskowej polegają na udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego  na czas trwania szkolenia (art. 304 ustawy o obronie ojczyzny). Jeżeli jest to pierwsze powołanie do służby to pracownik zachowuje prawo do odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (art. 306 ust. 2 ustawy o obronie ojczyzny). Pracodawca może ubiegać się o rekompensatę kosztów tej odprawy na podstawie art. 309 ustawy o obronie ojczyzny.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ