Odbieranie telefonów i wiadomości e-mail w czasie urlopu pracownika

Miesiące wakacyjne to atrakcyjny czas dla większości pracowników na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Co w tym czasie z pracą? Czy mogę wymagać by pracownik pomimo przebywania na urlopie odbierał telefon i sprawdzał skrzynkę mailową? Takie pytania często pytają ze strony klientów naszego biura księgowego PRWT.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy, każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma zagwarantowane prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop ma służyć regeneracji sił pracownika, czyli pracownik ma być w tym czasie wolny od wykonywania obowiązków służbowych.

Czy zatem pracownik ma obowiązek odbierać służbowy telefon oraz sprawdzać służbową skrzynkę e-mail w czasie urlopu? Odpowiedź brzmi nie.

Oczywiście możemy mieć do czynienia z sytuacjami (zwłaszcza wśród pracowników wyższego szczebla czujących większą odpowiedzialność za swoją pracę lub za zespół, którym kierują), w których pracownicy mimo przebywania na urlopie będą chcieli utrzymywać kontakt z pracą by być na bieżąco i wspierać współpracowników w razie potrzeby. Jednak nie jest to ich obowiązek (a dobra wola) i w konsekwencji pracodawca nie ma możliwości aby wyciągać negatywne konsekwencje w przypadku braku reakcji pracownika na kontakt ze strony pracodawcy czy też klienta.

Nawiązywanie kontaktu i oczekiwanie wykonywania zadań służbowych w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika może zostać uznane za odwołanie pracownika z urlopu (art. 167 k. p.) wraz z konsekwencjami określonymi w tym przepisie.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast kwestia możliwości zobowiązania pracownika do pozostawania w pewnego rodzaju dyspozycji w czasie wolnym pracownika niebędącym czasem jego urlopu. Pracodawca dysponuje wówczas innymi narzędziami i inne są również prawa i obowiązki pracownika. Więcej informacji na ten temat pojawi się w naszym kolejnym wpisie.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej
Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia ...

22 marca 2023
Kontrola trzeźwości pracowników
Kontrola trzeźwości pracowników

W kodeksie pracy pojawiły się nowe długo oczekiwane przez pracodawców rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości. Klienci ...

3 marca 2023
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje ...

17 lutego 2023
WIĘCEJ