Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – obowiązki pracodawcy – kodeks pracy

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi do przejścia ich zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę np. w sytuacji sprzedaży zakładu pracy czy przekształcenia, ciążą na nich konkretne obowiązki określone w kodeksie pracy. Klienci naszego biura księgowego  Kraków oraz biura księgowego Warszawa w takiej sytuacji są uprzedzani o konieczności podjęcia działań, o których mowa poniżej.

  1. Jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, pracodawcy (obecny oraz nowy) są zobowiązani do poinformować pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych oraz skutkach dla pracowników (w szczególności należy poinformować pracowników o planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia- warunków pracy, płacy i przekwalifikowania). Należy pamiętać, że informacja dla pracowników powinna zostać im przekazana na co najmniej 30 dni przed planowanym przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawcy powinni również zadbać o pisemną formę poinformowania pracowników oraz o to, by pracownicy złożyli podpis potwierdzający zapoznanie się z tymi informacjami.
  2. Obowiązek zaproponowania nowych warunków pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Mowa tu zatem o pracownikach świadczących pracę na podstawie innych umów wskazanych w kodeksie pracy (powołanie, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę). Pracodawcy są również zobowiązani wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków pracy. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przypadku braku uzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy pracownika rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Jeżeli masz problemy w zakresie prawa pracy lub spraw kadrowych, albo księgowych i nie wiesz jak interpretować przepisy prawne lub po prostu masz problemy prawne związane z działalnością jaką prowadzisz zapraszamy do jednego z naszych biur w Warszawie lub w Krakowie:

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zapraszamy także do pobrania oferty usług księgowych oraz kadrowo płacowych naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ