Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje dotyczące PPK. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają nas jak nowe przepisy wpływają na ich obowiązki?

Art. 23 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „Ustawa”) został wzbogacony o ust. 5 i 6.

Zgodnie z ust. 5 Ustawy  co cztery  lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

Z kolei ust. 6 określa, że co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację. Przepis ust. 4 Ustawy stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

Co to oznacza w praktyce?

Deklaracje o rezygnacji z PPK złożone przez pracowników, tracą ważność 28 lutego 2023 r., o czym należy poinformować pracowników. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w PPK muszą natomiast złożyć ponownie deklarację o rezygnacji z PPK. Deklarację o rezygnacji należy złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ