Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje dotyczące PPK. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają nas jak nowe przepisy wpływają na ich obowiązki?

Art. 23 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „Ustawa”) został wzbogacony o ust. 5 i 6.

Zgodnie z ust. 5 Ustawy  co cztery  lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

Z kolei ust. 6 określa, że co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację. Przepis ust. 4 Ustawy stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

Co to oznacza w praktyce?

Deklaracje o rezygnacji z PPK złożone przez pracowników, tracą ważność 28 lutego 2023 r., o czym należy poinformować pracowników. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w PPK muszą natomiast złożyć ponownie deklarację o rezygnacji z PPK. Deklarację o rezygnacji należy złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej
Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia ...

22 marca 2023
Kontrola trzeźwości pracowników
Kontrola trzeźwości pracowników

W kodeksie pracy pojawiły się nowe długo oczekiwane przez pracodawców rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości. Klienci ...

3 marca 2023
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje ...

17 lutego 2023
WIĘCEJ