Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej oraz informacji PIT-11. Niektórzy pracodawcy dodatkowo przekazują pracownikom tzw. paski płacowe. Jak powinno odbywać się przekazanie tych dokumentów?

Konieczność przekazania pracownikom informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej wynika z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast zgodnie z art. 42g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym informacji PIT-11.

Co więcej, część pracodawców  przekazuje swoim pracownikom paski zawierające informacje dotyczące ich wynagrodzenia tj. paski płacowe, na podstawie przepisów kodeksu pracy o udostępnianiu pracownikom informacji o składnikach ich wynagrodzenia.

W przypadku każdego z ww. dokumentów przepisy nie określają jednej formy dla ich przekazania pracownikowi. Dokumenty te mogą zostać przekazane  fizycznie do rąk własnych pracownika lub przesłane (listownie albo drogą elektroniczną). Jednak z uwagi na zakres danych osobowych zawartych w tych dokumentach, pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W konsekwencji każdy inny sposób przekazania pracownikom wskazanych powyżej dokumentów niż odbiór osobisty przez pracownika, wymaga jego zgody w tym zakresie oraz wskazania przez pracownika dogodnej formy odbioru tych dokumentów. W związku z powyższym w celu usprawnienia obiegu dokumentów oraz umożliwienia pracownikom wyboru dogodnej formy ich odbioru, każdy pracownik może wedle własnego uznania dokonać wyboru w jaki sposób wskazane dokumenty trafią w jego ręce.  Pracodawca powinien jednak zadbać o to, by posiadać dokument potwierdzający wybraną przez pracownika formę otrzymania tych dokumentów.

Jeżeli masz problem z wykładnią przepisów prawnych w tym zakresie zapraszamy do jednego z naszych biur.

Usługi prawne w zakresie prawa pracy świadczone są w ramach naszego biura rachunkowego przez prawnika specjalizującego się w prawie pracy tak w zakresie prawa materialnego (przepisy prawne) jak i procesowego (prowadzenie spraw sądowych przed Sądami Pracy).

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

W ramach których świadczymy nie tylko usługi księgowe ale także usługi kadrowo płacowe  oraz usługi prawne z zakresu prawa pracy.

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ