Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Jak każdy pracodawca, klienci naszego biura księgowego PRWT spotykają się z sytuacją,
w której pracownik w ciągu miesiąca zmienia swoją pracę. Jest to sytuacja zupełnie normalna. Co jeśli jednak skomplikujemy nieco stan faktyczny i okaże się że w jednym miesiącu pracownik otrzymał wynagrodzenie u poprzedniego pracodawcy (płatne z dołu do 10 dnia miesiąca), a u nowego pracodawcy otrzyma wynagrodzenie w tym samym miesiącu, które jest płatne z góry do 25 dnia miesiąca. Jak wtedy wygląda kwestia możliwości naliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym miesiącu pracodawca może tylko raz potrącić koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast w jednym miesiącu pojawią się dwaj pracodawcy, wówczas każdy z nich może naliczyć koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową. Istnieje tu jednak pewien warunek- przed terminem wypłaty wynagrodzenia pracodawca powinien posiadać złożony przez pracownika PIT-2.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej
Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia ...

22 marca 2023
Kontrola trzeźwości pracowników
Kontrola trzeźwości pracowników

W kodeksie pracy pojawiły się nowe długo oczekiwane przez pracodawców rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości. Klienci ...

3 marca 2023
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje ...

17 lutego 2023
WIĘCEJ