Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Jak każdy pracodawca, klienci naszego biura księgowego PRWT spotykają się z sytuacją,
w której pracownik w ciągu miesiąca zmienia swoją pracę. Jest to sytuacja zupełnie normalna. Co jeśli jednak skomplikujemy nieco stan faktyczny i okaże się że w jednym miesiącu pracownik otrzymał wynagrodzenie u poprzedniego pracodawcy (płatne z dołu do 10 dnia miesiąca), a u nowego pracodawcy otrzyma wynagrodzenie w tym samym miesiącu, które jest płatne z góry do 25 dnia miesiąca. Jak wtedy wygląda kwestia możliwości naliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym miesiącu pracodawca może tylko raz potrącić koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast w jednym miesiącu pojawią się dwaj pracodawcy, wówczas każdy z nich może naliczyć koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową. Istnieje tu jednak pewien warunek- przed terminem wypłaty wynagrodzenia pracodawca powinien posiadać złożony przez pracownika PIT-2.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ