Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Jak każdy pracodawca, klienci naszego biura księgowego PRWT spotykają się z sytuacją,
w której pracownik w ciągu miesiąca zmienia swoją pracę. Jest to sytuacja zupełnie normalna. Co jeśli jednak skomplikujemy nieco stan faktyczny i okaże się że w jednym miesiącu pracownik otrzymał wynagrodzenie u poprzedniego pracodawcy (płatne z dołu do 10 dnia miesiąca), a u nowego pracodawcy otrzyma wynagrodzenie w tym samym miesiącu, które jest płatne z góry do 25 dnia miesiąca. Jak wtedy wygląda kwestia możliwości naliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym miesiącu pracodawca może tylko raz potrącić koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast w jednym miesiącu pojawią się dwaj pracodawcy, wówczas każdy z nich może naliczyć koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową. Istnieje tu jednak pewien warunek- przed terminem wypłaty wynagrodzenia pracodawca powinien posiadać złożony przez pracownika PIT-2.

Posiłki dla pracowników a ZUS
Posiłki dla pracowników a ZUS

W poprzednim artykule poruszyliśmy konsekwencje podatkowe wynikające z gwarantowania przez pracodawców swoim pracownikom ...

21 listopada 2022
Posiłki dla pracowników a podatek
Posiłki dla pracowników a podatek

Pracodawcy poszukują coraz atrakcyjniejszych benefitów pracowniczych. Popularną opcją staje się gwarantowanie pracownikom posiłków ...

4 listopada 2022
Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu
Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Jak każdy pracodawca, klienci naszego biura księgowego PRWT spotykają ...

24 października 2022
WIĘCEJ