Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny

Zwolnienie lekarskie może zostać udzielone również z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Klienci naszego biura rachunkowego PRWT pytają często jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej formy wsparcia.

Każdemu pracownikowi może przydarzyć się sytuacja, w której będzie zmuszony do podjęcia osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, np. schorowanym rodzicem lub dzieckiem, który nie ma zapewnionej opieki ze strony innych osób. Z pomocą śpieszą tu rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1133 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”.

Powołana Ustawa reguluje m.in. prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny (może to być dziecko, małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

W ustawie wskazano na warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się o zasiłek. Generalnie można z niego skorzystać jeśli nie ma innej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę choremu dziecku lub innemu członkowi rodziny. Ograniczenie to nie dotyczy jednak rodziców dziecka do lat 2 – oni mogą korzystać z zasiłku nawet jeśli jest inna osoba, która mogłaby zająć się dzieckiem. W trakcie korzystania z zasiłku nie można podejmować pracy zarobkowej (działanie takie może zostać zakwestionowane przez ZUS i powodować obowiązek zwrotu zasiłku, podobnie jak sytuacja, w której okazałoby się, że jednak jest w domu inny członek rodziny, który może zająć się chorym). Okres przez jaki można korzystać z zasiłku jest uzależniony m.in. od wieku dziecka i wynosi od 14 do 60 dni w roku kalendarzowym. Wysokość zasiłku to 80 % podstawy zasiłku czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

W celu skorzystania z zasiłku (w przypadku pracodawców zatrudniających więcej niż 20 osób), pracownik musi złożyć pracodawcy odpowiednie dokumenty (zwolnienie wystawione przez lekarza oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy na odpowiednim formularzu ZUS (Z-15A lub Z-15B). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób to pracownik jest zobowiązany do złożenia stosownych dokumentów w ZUS we własnym zakresie.

Jeżeli masz problem z wykładnią przepisów w tym zakresie w ramach prowadzonej przez siebie działalności zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz naszego biura rachunkowego w Warszawie w ramach których świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe.

Usługi prawne w zakresie prawa pracy świadczone są w ramach naszego biura rachunkowego przez prawnika specjalizującego się w prawie pracy tak w zakresie prawa materialnego (przepisy prawne) jak i procesowego (prowadzenie spraw sądowych przed Sądami Pracy).

Zapraszamy także do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Księgowość Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Księgowość Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zapraszamy także do pobrania oferty usług księgowych oraz kadrowo płacowych naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ