Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, konieczne stało się m.in. wprowadzenie zmian do stosowanych przez pracodawców wzorów umów o pracę. Klienci naszego biura rachunkowego pytają o to, co obecnie powinny zawierać umowy o pracę.

Obecnie treść umowy o pracę powinna zawierać następujące dane:

  1. strony umowy
  2. adres siedziby pracodawcy lub adres zamieszkania w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi
  3. datę zawarcia umowy
  4. rodzaj umowy
  5. warunki pracy, w szczególności

– rodzaj pracy,

– miejsce lub miejsca wykonywania pracy (poprzednio miejsce),

– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

– wymiar czasu pracy,

– dzień rozpoczęcia pracy (poprzednio był to termin)

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem art. 26 1 k.p. pracodawcy, którzy w umowach o pracę stosują klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinni zweryfikować jej treść. Pracodawcy muszą pamiętać, że mogą  zobowiązać pracownika do niepodejmowania innej działalności w czasie zatrudnienia, ale tylko takiej która jest konkurencyjna w stosunku do działalności pracodawcy (precyzyjnie określona). W innym wypadku postanowienia zawarte w klauzuli będą nieskuteczne.

Pracodawcy powinni również zwrócić uwagę na nowe regulacje w zakresie umów na okres próbny i czas określony oraz konieczności uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikom – o czym szerzej w kolejnych wpisach na naszym blogu.

Jeżeli masz problemy w zakresie prawa pracy lub spraw kadrowych  i nie wiesz jak interpretować przepisy prawne zapraszamy do jednego z naszych biur w Warszawie lub w Krakowie.

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ