Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, konieczne stało się m.in. wprowadzenie zmian do stosowanych przez pracodawców wzorów umów o pracę. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają co obecnie powinny zawierać umowy o pracę.

Obecnie treść umowy o pracę powinna zawierać następujące dane:

  1. strony umowy
  2. adres siedziby pracodawcy lub adres zamieszkania w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi
  3. datę zawarcia umowy
  4. rodzaj umowy
  5. warunki pracy, w szczególności

– rodzaj pracy,

– miejsce lub miejsca wykonywania pracy (poprzednio miejsce),

– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

– wymiar czasu pracy,

– dzień rozpoczęcia pracy (poprzednio był to termin)

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem art. 26 1 k.p. pracodawcy, którzy w umowach o pracę stosują klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinni zweryfikować jej treść. Pracodawcy muszą pamiętać, że mogą  zobowiązać pracownika do niepodejmowania innej działalności w czasie zatrudnienia, ale tylko takiej która jest konkurencyjna w stosunku do działalności pracodawcy (precyzyjnie określona). W innym wypadku postanowienia zawarte w klauzuli będą nieskuteczne.

Pracodawcy powinni również zwrócić uwagę na nowe regulacje w zakresie umów na okres próbny i czas określony oraz konieczności uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikom – o czym szerzej w kolejnych wpisach na naszym blogu.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ