Zmiany w harmonogramie czasu pracy

Klienci naszego Biura Księgowego PRWT pytają często o możliwość zmiany grafiku pracy swoich pracowników. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na taką zmianę? Na jak długo wcześniej trzeba powiadomić pracownika o zmianie?

Generalnie, zgodnie z art. 129 par. 3 KP, rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Ponadto pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Zatem grafik/harmonogram zawierający rozkład czasu pracy danego pracownika:
– może przybrać formę pisemną lub elektroniczną,
– może być sporządzony na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, ale obejmujący co najmniej 1 miesiąc,
– powinien być przekazany pracownikowi co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy.

Powołany wyżej przepis nie rozstrzyga jednak kwestii dopuszczalności zmian w już obowiązującym harmonogramie. Wydaje się, że tam, gdzie pracodawca i pracownik godzą się na takie zmiany są one dopuszczalne, a ponadto że za dozwolone można uznać zmiany w sytuacjach nadzwyczajnych oraz te wprowadzone za zgodą pracownika. Biorąc pod uwagę, że dla pracownika wiedza o obowiązującym go grafiku jest kluczowa dla zaplanowania czasu wolnego, jeżeli występują okoliczności, które nie pozwalają na uzgodnienie z pracownikiem zmiany grafiku z przewidzianym tygodniowym wyprzedzeniem, to należy takich ustaleń dokonać jak najszybciej (jak najszybciej powiadomić/ uzgodnić z pracownikiem zmiany w grafiku), by pracownik mając czas na zaplanowanie czasu wolnego i spraw osobistych był skłonny na zaproponowaną przez pracodawcę zmianę. Oczywiście w nagłych/wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się konieczność zmiany grafiku z dnia na dzień (lub tego samego dnia) jednak powinny to być sytuacje wyjątkowe. Dodatkowo kwestę zmiany grafiku dobrze jest uregulować poprzez odpowiedni zapis w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u pracodawcy (np. regulaminie pracy lub obwieszczeniu). Zapisanie jasnych reguł pozwoli na rozgraniczenie sytuacji, w których pracownik jest obowiązany do zaakceptowania zmiany grafiku oraz sytuacji, w których zmiana ta wymaga jego zgody i dalszych ewentualnych konsekwencji w przypadku niewyrażenia takiej zgody.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ