Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają na czym polega ta zmiana i jak należy ją wprowadzać.

W par. 3 Rozporządzenia dodany został nowy punkt 5 określający, że w aktach osobowych pracowników powinna się znaleźć nowa część „E”, w której będą przechowywane dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Nowe regulacje weszły w życie w dniu 21 marca 2023 r. Konieczność tworzenia nowej części akt osobowych dotyczy pracodawców, którzy wprowadzili w swoich zakładach pracy możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości i powinny być tworzone sukcesywnie w miarę powstawania dokumentów związanych z procedurą badania trzeźwości pracowników.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ