Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają na czym polega ta zmiana i jak należy ją wprowadzać.

W par. 3 Rozporządzenia dodany został nowy punkt 5 określający, że w aktach osobowych pracowników powinna się znaleźć nowa część „E”, w której będą przechowywane dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Nowe regulacje weszły w życie w dniu 21 marca 2023 r. Konieczność tworzenia nowej części akt osobowych dotyczy pracodawców, którzy wprowadzili w swoich zakładach pracy możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości i powinny być tworzone sukcesywnie w miarę powstawania dokumentów związanych z procedurą badania trzeźwości pracowników.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ