Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają na czym polega ta zmiana i jak należy ją wprowadzać.

W par. 3 Rozporządzenia dodany został nowy punkt 5 określający, że w aktach osobowych pracowników powinna się znaleźć nowa część „E”, w której będą przechowywane dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Nowe regulacje weszły w życie w dniu 21 marca 2023 r. Konieczność tworzenia nowej części akt osobowych dotyczy pracodawców, którzy wprowadzili w swoich zakładach pracy możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości i powinny być tworzone sukcesywnie w miarę powstawania dokumentów związanych z procedurą badania trzeźwości pracowników.

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ