Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, w których termin zawarcia umowy o pracę jest inny (wcześniejszy) niż termin wskazany jako data początkowa rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Pojawia się jednak pytania, co w sytuacji, gdy któraś ze stron (pracownik/pracodawca) zdecyduje się przed przystąpieniem przez pracownika do świadczenia pracy na wypowiedzenie umowy? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Jakie mogą wystąpić konsekwencje?

Wypowiedzenie umowy o pracę w przedstawionej sytuacji jest jak najbardziej możliwe. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że od dnia zawarcia umowy jej wypowiedzenie możliwe z zachowaniem okresów wypowiedzenia wskazanych w kodeksie pracy. Strony mogą oczywiście zawrzeć porozumienie dotyczące rozwiązania łączącej je umowy w każdym czasie. Jeżeli jednak wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresów wypowiedzenia, wówczas należy zwrócić uwagę czy okres wypowiedzenia nie obejmie terminu wskazanego jako data rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z nawiązanym stosunkiem pracy (w tym m.in. świadczenie pracy/wynagrodzenie/urlop).

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ