Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, w których termin zawarcia umowy o pracę jest inny (wcześniejszy) niż termin wskazany jako data początkowa rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Pojawia się jednak pytania, co w sytuacji, gdy któraś ze stron (pracownik/pracodawca) zdecyduje się przed przystąpieniem przez pracownika do świadczenia pracy na wypowiedzenie umowy? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Jakie mogą wystąpić konsekwencje?

Wypowiedzenie umowy o pracę w przedstawionej sytuacji jest jak najbardziej możliwe. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że od dnia zawarcia umowy jej wypowiedzenie możliwe z zachowaniem okresów wypowiedzenia wskazanych w kodeksie pracy. Strony mogą oczywiście zawrzeć porozumienie dotyczące rozwiązania łączącej je umowy w każdym czasie. Jeżeli jednak wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresów wypowiedzenia, wówczas należy zwrócić uwagę czy okres wypowiedzenia nie obejmie terminu wskazanego jako data rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z nawiązanym stosunkiem pracy (w tym m.in. świadczenie pracy/wynagrodzenie/urlop).

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ