Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, w których termin zawarcia umowy o pracę jest inny (wcześniejszy) niż termin wskazany jako data początkowa rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Pojawia się jednak pytania, co w sytuacji, gdy któraś ze stron (pracownik/pracodawca) zdecyduje się przed przystąpieniem przez pracownika do świadczenia pracy na wypowiedzenie umowy? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Jakie mogą wystąpić konsekwencje?

Wypowiedzenie umowy o pracę w przedstawionej sytuacji jest jak najbardziej możliwe. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że od dnia zawarcia umowy jej wypowiedzenie możliwe z zachowaniem okresów wypowiedzenia wskazanych w kodeksie pracy. Strony mogą oczywiście zawrzeć porozumienie dotyczące rozwiązania łączącej je umowy w każdym czasie. Jeżeli jednak wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresów wypowiedzenia, wówczas należy zwrócić uwagę czy okres wypowiedzenia nie obejmie terminu wskazanego jako data rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z nawiązanym stosunkiem pracy (w tym m.in. świadczenie pracy/wynagrodzenie/urlop).

Skierowanie pracownika do pracy poza UE - obowiązki pracodawcy
Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do ...

26 stycznia 2023
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, ...

12 stycznia 2023
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19

W czasie trwania stanu epidemii, przepisy szczególne (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziły ...

16 grudnia 2022
WIĘCEJ