Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania godzin nocnych w zakładach pracy. Zgodnie z art. 151 7 par. 1 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21:00 a 7:00.

Czy pracodawca ma obowiązek określania konkretnych godzin pory nocnej w swoim zakładzie pracy?
Określenie dokładnej pory nocnej nie jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, jednak zbagatelizowanie przez pracodawcę tej kwestii może prowadzić do poważnych konsekwencji praktycznych. Jeżeli pracodawca nie określi zakresu godzin pory nocnej to w najbardziej restrykcyjnym ujęciu może dojść do sytuacji, w której wszystkie spośród 10 godzin w przedziale 21:00- 7:00 zostaną uznane za porę nocną z konsekwencjami w postaci wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę w tym czasie.

Jak określić godziny pory nocnej?
Godziny pracy w porze nocnej należy określić poprzez wybranie 8 godzin (ciągu 8 godzin) z przedziału 21:00-7:00. Pora nocna może zostać zatem określona jako czas między:
• 21:00- 5:00 lub
• 22:00- 6:00 lub
• 23:00 – 7:00

Gdzie powinny zostać uregulowane godziny pory nocnej?
Dokładne godziny pracy w porze nocnej powinny zostać określone w:
– regulaminie pracy/układzie zbiorowym pracy lub
– umowie o pracę lub
– obwieszczeniu pracodawcy

Czy są jakieś wyjątki?
Tak. Pora nocna godzina pracownika młodocianego (16-18 lat) trwa od 22.00 do 6.00, a w przypadku wyjątkowego zatrudnienia młodocianych, którzy nie ukończyli 16 roku życia – od 20.00 do 6.00.

Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy
Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień ...

20 lipca 2021
Ustalanie godzin pory nocnej
Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania ...

5 lipca 2021
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy ...

17 czerwca 2021
WIĘCEJ