Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień spotykamy się z zagadnieniami dotyczącymi wyliczania urlopów przysługujących pracownikom. Na wstępie warto przypomnieć, że pracownik nabywa urlop w zależności od stażu pracy w wymiarze 20 lub 26 dni. Należy również rozróżnić sytuację pracownika podejmującego pierwszą pracę w swoim życiu i pracownika kontynuującego zatrudnienie w kolejnym  miejscu pracy.

Pracownik rozpoczynający pierwszą pracę w swoim życiu nabywa prawo do urlopu w wymiarze 2 dni po przepracowaniu każdego miesiąca, aż do końca pierwszego roku pracy. W drugim roku pracy, pracownik ten z dniem 1 stycznia nabywa prawo do całego urlopu wypoczynkowego w przysługującym  mu wymiarze.

Jak więc liczyć urlop pracownika rozpoczynającego swoją pierwszą pracę, który przepracował kilka dni na przełomie dwóch miesięcy?

Posłużmy się przykładem: Przyjmijmy, że pracownik który podjął swoją pierwszą pracę został zatrudniony 20 czerwca 2021 roku. Jednak już 12 lipca 2021 r. podpisał ze swoim pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Czy pracownik ten nabył prawo do urlopu? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Pracownik z naszego przykładu nie nabył prawa do urlopu na podstawie zakończonego stosunku pracy.

 Dlaczego?

Aby pracownik rozpoczynający pierwszą pracę nabył prawo do pierwszego urlopu (2 dni) musi przepracować pełne 30 dni. W naszym przykładzie pracownik przepracował jedynie 22 dni, a w konsekwencji nie nabył prawa do urlopu w ogóle. Jeżeli jednak pracownik ten podejmie pracę u nowego pracodawcy jeszcze w 2021 roku to nabędzie prawo do pierwszego urlopu (w wymiarze 2 dni) już po przepracowaniu u nowego pracodawcy 8 dni.

Natomiast pracownik, który był już wcześniej zatrudniony nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Jak więc liczyć wymiar urlopu takiego pracownika, który pracował na przełomie dwóch miesięcy?

W tym miejscu również posłużmy się przykładem: Przyjmijmy, że pracownik który był już wcześniej w stosunku pracy i posiada ponad 10 lat stażu pracy czyli ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, został zatrudniony 1 stycznia 2021 roku. Jednak już 12 lutego 2021 r. podpisał ze swoim pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Czy pracownik ten nabył prawo do urlopu? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Tak, pracownik z naszego przykładu nabędzie prawo do urlopu.

Jak wyliczyć jego wymiar?

Pracownik, który w trakcie roku kalendarzowego zmienia pracodawcę,  nabędzie prawo do tylu dni urlopu ile wynika z proporcji do okresu zatrudnienia, czyli:

2/12 x 26= 4,33

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 155 3 Kodeksu pracy przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia, pracownik nabędzie prawo do 5 dni urlopu:

2/12 x 26= 4,33 ≈ 5

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i przed wyliczeniem przysługujących lub nie przysługujących  pracownikowi dni urlopu wypoczynkowego konieczne jest dokonanie analizy przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie.

Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy
Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień ...

20 lipca 2021
Ustalanie godzin pory nocnej
Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania ...

5 lipca 2021
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy ...

17 czerwca 2021
WIĘCEJ