Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień spotykamy się z zagadnieniami dotyczącymi wyliczania urlopów przysługujących pracownikom. Na wstępie warto przypomnieć, że pracownik nabywa urlop w zależności od stażu pracy w wymiarze 20 lub 26 dni. Należy również rozróżnić sytuację pracownika podejmującego pierwszą pracę w swoim życiu i pracownika kontynuującego zatrudnienie w kolejnym  miejscu pracy.

Pracownik rozpoczynający pierwszą pracę w swoim życiu nabywa prawo do urlopu w wymiarze 2 dni po przepracowaniu każdego miesiąca, aż do końca pierwszego roku pracy. W drugim roku pracy, pracownik ten z dniem 1 stycznia nabywa prawo do całego urlopu wypoczynkowego w przysługującym  mu wymiarze.

Jak więc liczyć urlop pracownika rozpoczynającego swoją pierwszą pracę, który przepracował kilka dni na przełomie dwóch miesięcy?

Posłużmy się przykładem: Przyjmijmy, że pracownik który podjął swoją pierwszą pracę został zatrudniony 20 czerwca 2021 roku. Jednak już 12 lipca 2021 r. podpisał ze swoim pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Czy pracownik ten nabył prawo do urlopu? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Pracownik z naszego przykładu nie nabył prawa do urlopu na podstawie zakończonego stosunku pracy.

 Dlaczego?

Aby pracownik rozpoczynający pierwszą pracę nabył prawo do pierwszego urlopu (2 dni) musi przepracować pełne 30 dni. W naszym przykładzie pracownik przepracował jedynie 22 dni, a w konsekwencji nie nabył prawa do urlopu w ogóle. Jeżeli jednak pracownik ten podejmie pracę u nowego pracodawcy jeszcze w 2021 roku to nabędzie prawo do pierwszego urlopu (w wymiarze 2 dni) już po przepracowaniu u nowego pracodawcy 8 dni.

Natomiast pracownik, który był już wcześniej zatrudniony nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Jak więc liczyć wymiar urlopu takiego pracownika, który pracował na przełomie dwóch miesięcy?

W tym miejscu również posłużmy się przykładem: Przyjmijmy, że pracownik który był już wcześniej w stosunku pracy i posiada ponad 10 lat stażu pracy czyli ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, został zatrudniony 1 stycznia 2021 roku. Jednak już 12 lutego 2021 r. podpisał ze swoim pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Czy pracownik ten nabył prawo do urlopu? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Tak, pracownik z naszego przykładu nabędzie prawo do urlopu.

Jak wyliczyć jego wymiar?

Pracownik, który w trakcie roku kalendarzowego zmienia pracodawcę,  nabędzie prawo do tylu dni urlopu ile wynika z proporcji do okresu zatrudnienia, czyli:

2/12 x 26= 4,33

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 155 3 Kodeksu pracy przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia, pracownik nabędzie prawo do 5 dni urlopu:

2/12 x 26= 4,33 ≈ 5

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i przed wyliczeniem przysługujących lub nie przysługujących  pracownikowi dni urlopu wypoczynkowego konieczne jest dokonanie analizy przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ