Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do pracy w państwach znajdujących się poza obszarem UE. W takim wypadku pracodawcy muszą jednak pamiętać o dodatkowych obowiązkach, chociażby w zakresie poprawnego sformułowania umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca kieruje pracownika do pracy poza granicami UE na okres przekraczający 1 miesiąc, konstruując umowę o pracę musi pamiętać o dodatkowych elementach oprócz tych zawartych w art. 29 k.p. Umowa taka powinna określać dodatkowo czas wykonywania pracy za granicą oraz walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. Co więcej, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o  zmianie warunków jego zatrudnienia.

Obowiązek informacyjny spoczywający na pracodawcy może być wypełniony poprzez wskazanie  pracownikowi odpowiednich przepisów. Należy jednak podkreślić, że każdego pracownika należy poinformować indywidualnie. Pominięcie ww. obowiązków stanowi naruszenie prawa, ale nie wpływa na ważność umowy i prawa oraz obowiązki pracownika związane z wykonywaniem pracy za granicą.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej
Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia ...

22 marca 2023
Kontrola trzeźwości pracowników
Kontrola trzeźwości pracowników

W kodeksie pracy pojawiły się nowe długo oczekiwane przez pracodawców rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości. Klienci ...

3 marca 2023
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje ...

17 lutego 2023
WIĘCEJ