Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do pracy w państwach znajdujących się poza obszarem UE. W takim wypadku pracodawcy muszą jednak pamiętać o dodatkowych obowiązkach, chociażby w zakresie poprawnego sformułowania umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca kieruje pracownika do pracy poza granicami UE na okres przekraczający 1 miesiąc, konstruując umowę o pracę musi pamiętać o dodatkowych elementach oprócz tych zawartych w art. 29 k.p. Umowa taka powinna określać dodatkowo czas wykonywania pracy za granicą oraz walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. Co więcej, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o  zmianie warunków jego zatrudnienia.

Obowiązek informacyjny spoczywający na pracodawcy może być wypełniony poprzez wskazanie  pracownikowi odpowiednich przepisów. Należy jednak podkreślić, że każdego pracownika należy poinformować indywidualnie. Pominięcie ww. obowiązków stanowi naruszenie prawa, ale nie wpływa na ważność umowy i prawa oraz obowiązki pracownika związane z wykonywaniem pracy za granicą.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ