Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do pracy w państwach znajdujących się poza obszarem UE. W takim wypadku pracodawcy muszą jednak pamiętać o dodatkowych obowiązkach, chociażby w zakresie poprawnego sformułowania umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca kieruje pracownika do pracy poza granicami UE na okres przekraczający 1 miesiąc, konstruując umowę o pracę musi pamiętać o dodatkowych elementach oprócz tych zawartych w art. 29 k.p. Umowa taka powinna określać dodatkowo czas wykonywania pracy za granicą oraz walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. Co więcej, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o  zmianie warunków jego zatrudnienia.

Obowiązek informacyjny spoczywający na pracodawcy może być wypełniony poprzez wskazanie  pracownikowi odpowiednich przepisów. Należy jednak podkreślić, że każdego pracownika należy poinformować indywidualnie. Pominięcie ww. obowiązków stanowi naruszenie prawa, ale nie wpływa na ważność umowy i prawa oraz obowiązki pracownika związane z wykonywaniem pracy za granicą.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ