Rozwiązanie umowy o pracę, a odpowiedź związków zawodowych

Pracodawcy, u których działają związki zawodowe, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT mają obowiązek skonsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy pracownikowi ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracownika. Sytuacja ta w praktyce może rodzić wiele problemów praktycznych. Poniżej przedstawimy jeden z nich.

Pracodawca zamierzający wręczyć pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zwraca się do związków zawodowych z wnioskiem o podanie informacji o korzystaniu przez pracownika z ochrony związkowej.

Związki w odpowiedzi informują pracodawcę, że nie mają zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Czy zawiadomić związki zawodowe o zamiarze rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, czy wręczyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy uznając konsultację ze związkami zawodowymi za zakończoną na obecnym etapie?

Zgodnie z art. 52 par. 3   k. p. (odpowiednie stosowanie na podstawie art. 53 par. par. 4 k. p.) w przypadku chęci zastosowania wobec pracownika art. 53 k. p. (rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia) należy zasięgnąć opinii związków zawodowych. Zatem pomimo otrzymania wymijającej odpowiedzi związków zawodowych, pracodawca nie może poprzestać na zapytaniu o korzystanie przez pracownika z ich obrony.

Należy zawiadomić związki zawodowe o zamiarze rozwiązania umowy (z podaniem przyczyny) przed jego wręczaniem pracownikowi. Następnie trzeba zaczekać na odpowiedź związków zawodowych (mają na nią nie dłużej niż 3 dni) i dopiero można wręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ