Prowadzenie agencji zatrudnienia a zaległości w składkach ZUS

Prowadzenie agencji zatrudnienia wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym dbałością o niezaleganie z opłatami dotyczącymi składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowników oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Klienci biura księgowego PRWT pytają jakie są konsekwencje w przypadku zaległości w płatnościach ww. składek?

Należy przede wszystkim pamiętać, że Urzędy Pracy sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia i maja dostęp do kwartalnych informacji z systemu teleinformatycznego ZUS dotyczące ewentualnych zaległości w opłacaniu składek przez agencję zatrudnienia.

W przypadku wykrycie nieprawidłowości w opłacaniu składek Urząd Pracy wzywa agencję zatrudnienia do uregulowania zaległości i dostarczenia zaświadczenia z ZUS potwierdzającego opłacenie składek lub przedstawienia wniosku złożonego do ZUS dotyczącego odroczenia płatności.

Wypełnienie opisanego obowiązku jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku gdy agencja zatrudnienia nie dostarczy zaświadczenia lub wniosku, o których mowa wyżej, Urząd Pracy wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji o zakazie wykonywania przez podmiot działalności objętej wpisem do rejestru agencji zatrudnienia.

Prowadzenie agencji zatrudnienia a zaległości w składkach ZUS
Prowadzenie agencji zatrudnienia a zaległości w składkach ZUS

Prowadzenie agencji zatrudnienia wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym ...

5 sierpnia 2022
Dyżur określony w kodeksie pracy
Dyżur określony w kodeksie pracy

W poprzednim wpisie odnosiliśmy się do możliwości zobowiązania pracownika do odbierania służbowego telefonu ...

27 lipca 2022
Odbieranie telefonów i wiadomości e-mail w czasie urlopu pracownika
Odbieranie telefonów i wiadomości e-mail w czasie urlopu pracownika

Miesiące wakacyjne to atrakcyjny czas dla większości pracowników na ...

15 lipca 2022
WIĘCEJ