Niepełny etat, a uprawnienie do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

Często zdarza się, że pracownicy świadczą pracę w niepełnym wymiarze etatu (np. ½, ¾ czy 4/5). Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają wówczas kiedy pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy zachowuje prawo do dodatku za pracę w nadgodzinach?

Generalną zasadą jest, że pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Jakie są te normy? Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy normy czasu pracy wynoszą 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. W przypadku pracowników pracujących na pełen etat (8 godzin dziennie) sprawa jest prosta. Jak to się ma jednak do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie pracownik zatrudniony na ½ etatu pracuje  po 4 godziny dziennie? Czy już piąta godzina pracy tego pracownika jest nadliczbowa, czy dopiero więcej niż 8 godzin pracy w danym dniu uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od zapisów umowy o pracę tego pracownika. Zgodnie z art. 151 par. 5 Kodeksu pracy, strony powinny w umowie o pracę określić po której godzinie pracy pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy zachowa prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.  Strony umowy mają tu dowolność – można wskazać, że już pierwsza godzina pracy ponad obowiązujący pracownika wymiar jest pracą nadliczbową, a można wskazać, że dopiero po przepracowaniu 8 godzin pracownik nabędzie prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Niezależnie od treści ustaleń między pracodawcą a pracownikiem, warto zadbać by umowa o pracę posiadała stosowny zapis. Brak wskazania w treści umowy o pracę, która godzina pracy uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych  powoduje bowiem trudności interpretacyjne, często rozstrzygane dopiero na drodze postępowania sądowego. Należy również mieć na względzie, że stałe polecanie pracownikowi pracującemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wykonywania zadań służbowych wykraczających poza jego godziny pracy może prowadzić do uznania, iż wymiar jego czasu pracy uległ zwiększeniu (np. w rzeczywistości pracuje on nie na ½ ale na cały etat).

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ