Dzień wolny za święto w sobotę

W najbliższym czasie będzie miała miejsce sytuacja, w której w sobotę przypadną dni ustawowo wolne od pracy (25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.). Klienci naszego biura księgowego PRWT mogą mieć kilka dylematów związanych z tą sytuacją.

Czy wystąpienie święta w sobotę powoduje jakieś uprawnienia dla pracowników?

Tak, zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W konsekwencji  w praktyce, pracownik ma prawo do skorzystania z dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Oczywiście dzień wolny (8 godzin pracy) dotyczy pracowników pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy pracujący na część etatu mają proporcjonalnie obniżony wymiar czasu pracy.

Jak pracownik może odebrać dzień wolny?

W celu odebrania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę, pracownik powinien złożyć stosowny wniosek. Należy pamiętać, że ostateczną decyzję co do terminu skorzystania przez pracownika z dnia wolnego podejmuje pracodawca, który w miarę możliwości powinien przychylić się do terminu wskazanego przez pracownika.

Dzień wolny za święto w sobotę
Dzień wolny za święto w sobotę

W najbliższym czasie będzie miała miejsce sytuacja, w której w sobotę przypadną ...

22 listopada 2021
Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania COVID-19
Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania COVID-19

Pogarszający się stan epidemiczny sprawia, że pracodawcy zastanawiają się jakie działania powinni ...

10 listopada 2021
Zmiany w harmonogramie czasu pracy
Zmiany w harmonogramie czasu pracy

Klienci naszego Biura Księgowego PRWT pytają często o możliwość zmiany grafiku pracy swoich ...

5 listopada 2021
WIĘCEJ