Zwolnienie z VAT stowarzyszeń

Do naszego biura księgowego PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu często wpływają zapytania dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Poniżej przedstawiamy przykładową sytuację z jaką mogą spotkać się niektóre stowarzyszenia korzystające z tego zwolnienia na podstawie przywołanego artykułu.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym. Prowadzi działalność związaną z krzewieniem i upowszechnianiem sportu. Jest to cel statutowy stowarzyszenia. Usługi te są niezbędne do organizowania i uprawiania sportu, świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, nie są nastawione o uzyskanie zysku. Stowarzyszenie spełnia więc warunki do zwolnienia z VAT na postawie art. 43 ustawy o VAT. Jednak z zakresu tych usług wyłączone są działania promocyjno-marketingowe. Czy stowarzyszenie więc wystawiając fakturę za świadczone przez siebie usługi promocyjno-marketingowe powinno naliczyć VAT czy też może na kwotę pomniejszoną o stawkę VAT?

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. W przypadku gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym kwoty 200 000 zł to stowarzyszenie wystawia faktury bez podatku vat na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT, który mówi, że:
„Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”

W przypadku kiedy stowarzyszenie nie uzyskało ze sprzedaży kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym lub bieżącym, uprawnione jest do wystawienia faktury ze stawką „zw” czyli zwolniony.
Aby rozwiać wątpliwości swoich kontrahentów co do zasadności zastosowania zwolnienia z VAT na wystawianych przez siebie fakturach można zawrzeć adnotację, w której wskazana zostanie podstawa prawna korzystania ze zwolnienia z VAT. Przykładową treść takiej adnotacji przedstawiamy poniżej:

Świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1. ustawy o VAT.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej
Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kontroli trzeźwości, zmianie uległy również zapisy Rozporządzenia ...

22 marca 2023
Kontrola trzeźwości pracowników
Kontrola trzeźwości pracowników

W kodeksie pracy pojawiły się nowe długo oczekiwane przez pracodawców rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości. Klienci ...

3 marca 2023
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Nowe przepisy w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W styczniu 2023 r. weszły w życie dwie nowe regulacje ...

17 lutego 2023
WIĘCEJ