Zwolnienie z VAT stowarzyszeń

Do naszego biura księgowego PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu często wpływają zapytania dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Poniżej przedstawiamy przykładową sytuację z jaką mogą spotkać się niektóre stowarzyszenia korzystające z tego zwolnienia na podstawie przywołanego artykułu.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym. Prowadzi działalność związaną z krzewieniem i upowszechnianiem sportu. Jest to cel statutowy stowarzyszenia. Usługi te są niezbędne do organizowania i uprawiania sportu, świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, nie są nastawione o uzyskanie zysku. Stowarzyszenie spełnia więc warunki do zwolnienia z VAT na postawie art. 43 ustawy o VAT. Jednak z zakresu tych usług wyłączone są działania promocyjno-marketingowe. Czy stowarzyszenie więc wystawiając fakturę za świadczone przez siebie usługi promocyjno-marketingowe powinno naliczyć VAT czy też może na kwotę pomniejszoną o stawkę VAT?

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. W przypadku gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym kwoty 200 000 zł to stowarzyszenie wystawia faktury bez podatku vat na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT, który mówi, że:
„Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”

W przypadku kiedy stowarzyszenie nie uzyskało ze sprzedaży kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym lub bieżącym, uprawnione jest do wystawienia faktury ze stawką „zw” czyli zwolniony.
Aby rozwiać wątpliwości swoich kontrahentów co do zasadności zastosowania zwolnienia z VAT na wystawianych przez siebie fakturach można zawrzeć adnotację, w której wskazana zostanie podstawa prawna korzystania ze zwolnienia z VAT. Przykładową treść takiej adnotacji przedstawiamy poniżej:

Świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1. ustawy o VAT.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ