Zwolnienie z VAT stowarzyszeń

Poniższy artykuł dotyczy jednego z zagadnień z jakimi spotykamy się w praktyce w ramach usług księgowych oraz usług kadrowo-płacowych świadczonych na rzecz organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń w Warszawie oraz w Krakowie.

Do naszych biur rachunkowych często wpływają zapytania dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.
Poniżej przedstawiamy przykładową sytuację z jaką mogą spotkać się niektóre stowarzyszenia korzystające z tego zwolnienia na podstawie przywołanego artykułu.
Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym. Prowadzi działalność związaną z krzewieniem i upowszechnianiem sportu. Jest to cel statutowy stowarzyszenia. Usługi te są niezbędne do organizowania i uprawiania sportu, świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, nie są nastawione o uzyskanie zysku. Stowarzyszenie spełnia więc warunki do zwolnienia z VAT na postawie art. 43 ustawy o VAT. Jednak z zakresu tych usług wyłączone są działania promocyjno-marketingowe. Czy stowarzyszenie więc wystawiając fakturę za świadczone przez siebie usługi promocyjno-marketingowe powinno naliczyć VAT czy też może na kwotę pomniejszoną o stawkę VAT?
Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. W przypadku gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym kwoty 200 000 zł to stowarzyszenie wystawia faktury bez podatku vat na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT, który mówi, że:
„Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”
W przypadku kiedy stowarzyszenie nie uzyskało ze sprzedaży kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym lub bieżącym, uprawnione jest do wystawienia faktury ze stawką „zw” czyli zwolniony.
Aby rozwiać wątpliwości swoich kontrahentów co do zasadności zastosowania zwolnienia z VAT na wystawianych przez siebie fakturach można zawrzeć adnotację, w której wskazana zostanie podstawa prawna korzystania ze zwolnienia z VAT. Przykładową treść takiej adnotacji przedstawiamy poniżej:

Świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1. ustawy o VAT.

Zapraszamy do jednego z naszych biur – biuro rachunkowe Warszawa oraz biuro rachunkowe Kraków.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ