Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub biurem rachunkowym musi być sporządzona na piśmie?

Umowa z księgową lub z biurem rachunkowym nie musi być sporządzona na piśmie, tj. nie musi mieć formy pisemnej. Może być to umowa ustna niemniej jednak sporządzenie umowy pisemnej jest wskazane ze względów dowodowych. Brak umowy pisemnej może skutkować trudnością w wykazaniu jakie były obowiązki księgowej (biura rachunkowego) oraz z drugiej strony również osoby (podmiotu), na rzecz którego takie usługi były świadczone. Jest to zazwyczaj istotne w przypadku sporu spowodowanego np. zarzutem nie wykonania lub złego wykonania umowy rodzącego np. odpowiedzialność majątkową przed organami skarbowymi.

Czy jest odpowiedzialność karna za nieprowadzenia ksiąg rachunkowych dla spółki z o.o.?

Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółki z o.o., prowadzenie ich niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub też podawania w nich nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podlega odpowiedzialności karnej. Zagrożenie karne to w tym przypadku grzywna, karą pozbawienia wolności do dwóch lat lub obydwie te kary łącznie. W praktyce zdarza się, iż przez dłuższy okres czasu nie jest prowadzona księgowość w spółkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Konsekwencje tego mogą być jednak dotkliwe dla osób zarządzających takimi spółkami.

Czy jest odpowiedzialność karna za nie ogłoszenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.?

Nie złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. do ogłoszenia podlega odpowiedzialności karnej zagrożonej karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Czy są konsekwencje karne nie poddania, wbrew obowiązkowi, sprawozdania finansowego spółki z o.o. badaniu przez biegłego rewidenta?

Nie poddanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. badaniu przez biegłego rewidenta pomimo obowiązkowi ustawowemu w tym zakresie podlega odpowiedzialności karnej zagrożonej karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Czy jest różnica pomiędzy usługami „tanich” i „drogich” biur rachunkowych?

Zarówno biura stosujące niskie cenniki z tytułu świadczonych przez siebie usług księgowych jak i te, których opłaty za takie same usługi są dużo wyższe, zobowiązane są do prowadzenia rozliczeń podatkowych w sposób oraz terminach określonych przepisami prawa podatkowego oraz ksiąg rachunkowych lub innych ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Porównywalne usługi w tym zakresie powinny być świadczone w sposób jednakowy. Tak jednak często nie jest ponieważ na jakość tych usług wpływa wiele czynników jak np. doświadczenie i wiedza osób świadczących takie usługi, dostępność programów informatycznych oraz ich rodzaj wykorzystywanych do świadczenia tych usług, organizacja biura rachunkowego, sposób przepływu informacji, sposób kontaktu z klientem, doradztwo księgowe i prawne w zakresie związanym z dokonywaniem rozliczeń podatkowych i wiele innych.

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Wybór dobrego biura rachunkowego jest czynnością niezwykle istotną z punktu widzenia każdej działalności gospodarczej ponieważ rzutuje na sposób dokonywania rozliczeń podatkowych a w konsekwencji kosztów podatkowych prowadzenia takiej działalności. Nie jest wskazane kierowanie się tylko i wyłącznie ceną takich usług co nie oznacza wcale, iż biura rachunkowe lub księgowi stosujące niskie stawki z tytułu świadczonych przez siebie usług, usługi te świadczą źle lub nierzetelnie. Cena jednak mimo wszystko nie powinna być jedynym kryterium wyboru księgowej lub biura rachunkowego. Wiele biur rachunkowych stosuje bowiem ukryte cenniki dla swoich usług poprzez wprowadzanie cenników usług dodatkowych. Jeżeli taki cennik usług dodatkowych istnieje dobrze jest dokładnie sprawdzić jaka będzie finalna cena miesięczna (z reguły) z tytułu usług niezbędnych do obsługi księgowej Twojej firmy (działalności). Kwestia wykształcenia, umiejętności, doświadczenia księgowego jest sprawą niezwykle istotną. To, że podpisujesz umowę z biurem rachunkowym zatrudniającym wielu księgowych nie oznacza wcale, iż obsługę Twojej działalności (firmy) będzie prowadziła osoba o dużych kompetencjach, z dużymi umiejętnościami i doświadczeniem. Dobrze wcześniej sprawdzić czy do obsługi Twojej firmy (działalności) będzie wyznaczona dedykowana księgowa, z którą będziesz mógł mieć osobisty i bezpośredni kontakt. Dobrze też wiedzieć jakie ma doświadczenie i kompetencje. Poza tym – zawsze czytaj uważnie umowę jaką masz podpisać dotyczącą świadczenia usług księgowych, w szczególności w zakresie dotyczącym jej przedmiotu (jakie usługi będzie wykonywała księgowa lub biuro rachunkowe), sposobu ustalania ceny i w konsekwencji ile i za co będziesz konkretnie płacił. Sprawdź również zapisy dotyczące odpowiedzialności majątkowej takiego biura w przypadku jeżeli z jakichś powodów zostałbyś narażony na szkodę (odpowiedzialność majątkową) z powodu błędów w dokonywaniu przez nie w Twoim imieniu rozliczeń podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego:

Biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zapraszamy także do pobrania oferty usług księgowych oraz kadrowo płacowych naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ