NIP nabywcy na paragonie

Paragony fiskalne z NIP nabywcy jako faktury uproszczone

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące uznania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy jako faktur uproszczonych oraz zasad ewidencjonowania w aktualnym JPK_VAT (deklaracja, ewidencja) do końca 2020 r oraz od 1 stycznia 2021 r.

Istotnym problemem praktycznym z jakim spotykały się biura rachunkowe świadczące usługi księgowe, była kwestia paragonów fiskalnych z NIP nabywcy. Zgodnie z przepisami faktury uproszczone nie muszą zawierać wszystkich danych. Faktura taka musi zawierać datę wystawienia, dane identyfikacyjne dostawcy, towarów lub usług, dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub usług, dane dotyczące VAT z rozbiciem na poszczególne stawki podatku. Faktura uproszczona musi także zawierać NIP nabywcy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, które rozwiązuje praktyczne problemy biur księgowych w mniejszych kwotowo sprawach, paragony fiskalne wystawione na kwotę należności do 450 zł lub do 100 EUR mogą być uznany za faktury uproszczone pod warunkiem, że zawierają NIP nabywcy.

Paragony fiskalne z NIP nabywcy mogą stanowić podstawę do odliczenia VAT naliczonego oraz wydatek udokumentowany takim paragonem może być uznany jako koszt uzyskania przychodów.

Do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł lub do 100 EUR uznanego za fakturę uproszczoną (z NIP nabywcy) nie wystawia się faktur standardowych. Jedna sprzedaż nie może być udokumentowana dwoma fakturami tzn. fakturą uproszczoną (paragon fiskalny) oraz fakturą standardową.

Do 31 grudnia 2020 r. paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną nie musi być odrębnie wykazany w JPK_VAT. Warunkiem jest to aby zbiorcza informacja dotycząca wartości sprzedaży netto oraz podatek VAT były ujęte w stosownej ewidencji sprzedaży.

Od 1 stycznia 2021 wszyscy podatnicy będą wykazywali odrębnie w ewidencji JPK_VAT paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną.

Ministerstwo Finansów wydając przedmiotowe wyjaśnienie uprościło kwestię rozliczeń w drobniejszych sprawach ułatwiając i podatnikom i biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe pracę.

Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi ...

6 października 2022
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy ...

23 września 2022
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania ...

7 września 2022
WIĘCEJ