NIP nabywcy na paragonie

Paragony fiskalne z NIP nabywcy jako faktury uproszczone

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące uznania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy jako faktur uproszczonych oraz zasad ewidencjonowania w aktualnym JPK_VAT (deklaracja, ewidencja) do końca 2020 r oraz od 1 stycznia 2021 r.

Istotnym problemem praktycznym z jakim spotykały się biura rachunkowe świadczące usługi księgowe, była kwestia paragonów fiskalnych z NIP nabywcy. Zgodnie z przepisami faktury uproszczone nie muszą zawierać wszystkich danych. Faktura taka musi zawierać datę wystawienia, dane identyfikacyjne dostawcy, towarów lub usług, dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub usług, dane dotyczące VAT z rozbiciem na poszczególne stawki podatku. Faktura uproszczona musi także zawierać NIP nabywcy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, które rozwiązuje praktyczne problemy biur księgowych w mniejszych kwotowo sprawach, paragony fiskalne wystawione na kwotę należności do 450 zł lub do 100 EUR mogą być uznany za faktury uproszczone pod warunkiem, że zawierają NIP nabywcy.

Paragony fiskalne z NIP nabywcy mogą stanowić podstawę do odliczenia VAT naliczonego oraz wydatek udokumentowany takim paragonem może być uznany jako koszt uzyskania przychodów.

Do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł lub do 100 EUR uznanego za fakturę uproszczoną (z NIP nabywcy) nie wystawia się faktur standardowych. Jedna sprzedaż nie może być udokumentowana dwoma fakturami tzn. fakturą uproszczoną (paragon fiskalny) oraz fakturą standardową.

Do 31 grudnia 2020 r. paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną nie musi być odrębnie wykazany w JPK_VAT. Warunkiem jest to aby zbiorcza informacja dotycząca wartości sprzedaży netto oraz podatek VAT były ujęte w stosownej ewidencji sprzedaży.

Od 1 stycznia 2021 wszyscy podatnicy będą wykazywali odrębnie w ewidencji JPK_VAT paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną.

Ministerstwo Finansów wydając przedmiotowe wyjaśnienie uprościło kwestię rozliczeń w drobniejszych sprawach ułatwiając i podatnikom i biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe pracę.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ