Obowiązek rejestracji i dokonywania wpłat na PFRON

Klienci naszego biura księgowego PRWT rozpoczynając działalność często pytają o kwestie dotyczące składek na PFRON. Czym jest PFRON i jakie są zasady odprowadzania składek?

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Jest to organ administracji państwowej powołanym w celu rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczegółowe regulacje w zakresie działania PFRON określa ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej „Ustawa”).

Jeżeli pracodawca zatrudnia 25 osób (w przeliczeniu na 25 pełnych etatów)  rejestruje się w PFRON bez względu na to, czy jest zobowiązany do opłacania składek, czy jest zwolniony z tego obowiązku. W przypadku większości pracodawców, jeśli stan zatrudnienia jest równy 25 to powstaje obowiązek dokonywania wpłat na PFRON (pewne odmienności co do poszczególnych pracodawców wynikają z Ustawy). Pracodawca, który jest zobowiązny do dokonywania wpłat  może zostać z niego  zwolniony jeśli zatrudnia przy najmniej 6 % osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może odbywać się na takich samych zasadach jak zatrudnienie osób sprawnych (rekrutacja). Można również skorzystać z pomocy urzędu pracy lub z pomocy instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jak powinno się liczyć stan zatrudnienia na potrzeby PFRON?

W celu obliczenia stanu zatrudnienia pracodawca powinien określić liczbę etatów w danym miesiącu, którą wylicza się ze średniej arytmetycznej z liczb dobowych dla danego miesiąca.

Najpierw należy zsumować liczbę pracowników na każdy dzień miesiąca w przeliczeniu na pełny etat (pełny etat), a następnie wynik podzielić przez liczbę dni w miesiącu.

Np.

od 1 do 5 lipca zatrudnienie wynosiło 23 stanowiska,

od 6 do 15 lipca zatrudnienie wynosiło 25 etatów,

Od 16 do 31 lipca zatrudnienie wynosiło 27 stanowisk.

Obliczenie całkowitej liczby pracowników przeliczonych na pracę w pełnym wymiarze godzin:

[(5 dni x 23 zlecenia) + (10 dni x 25 etatów) + (16 dni x 27 etatów)] / 31 dni = 25,71 etatów – płatnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat na PFRON za miesiąc lipiec.

 W celu obliczenia konkretnej wielkości składki zalecamy skorzystanie z dostępnych dla dokonania tej czynności kalkulatorów.

Istnieje również możliwość obniżenia przez pracodawców należnej składki poprzez:

  1. zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy (np. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umysłowe).
  2. zakup wyrobu lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wyprodukowanej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych po spełnieniu określonych w Ustawie kryteriów.
Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ