Estoński CIT
 

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów wstępnym projektem w 2021 roku w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Estoński CIT zakłada odroczenie opodatkowania dochodu spółki w czasie do momentu wypłaty zysku. Firmy nie będą płacić miesięcznych, czy kwartalnych zaliczek podatku, nie będą miały obowiązku rocznych rozliczeń, a także prowadzenia od dzielnej ewidencji dla celów podatkowych. Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest kosztem uzyskania przychodów, czy obliczać odpisów amortyzacyjnych. To rozwiązanie będzie mogło być stosowane tak długo jak osiągany przez spółkę dochód będzie inwestowany w rozwój przedsiębiorstwa.

Ułatwienie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych):

  • których przychody nie przekraczają 50 mln zł spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów lub akcji w kapitale innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców, bądź akcjonariuszy, co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne

Wszystkie ww kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

O wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego do końca pierwszego miesiąca, pierwszego roku podatkowego stosowania ryczałtu.
System ryczałtowej formy opodatkowania jest wybierany na okres 4 lat.
Nie jest możliwa wcześniejsza rezygnacja z tej formy, chyba że podatnik naruszy kryteria zastosowania ułatwienia.
Naruszenie warunków nie będzie powodowało konieczności wstecznego rozliczania podatku CIT.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ