Estoński CIT
 

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów wstępnym projektem w 2021 roku w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Estoński CIT zakłada odroczenie opodatkowania dochodu spółki w czasie do momentu wypłaty zysku. Firmy nie będą płacić miesięcznych, czy kwartalnych zaliczek podatku, nie będą miały obowiązku rocznych rozliczeń, a także prowadzenia od dzielnej ewidencji dla celów podatkowych. Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest kosztem uzyskania przychodów, czy obliczać odpisów amortyzacyjnych. To rozwiązanie będzie mogło być stosowane tak długo jak osiągany przez spółkę dochód będzie inwestowany w rozwój przedsiębiorstwa.

Ułatwienie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych):

  • których przychody nie przekraczają 50 mln zł spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów lub akcji w kapitale innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców, bądź akcjonariuszy, co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne

Wszystkie ww kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

O wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego do końca pierwszego miesiąca, pierwszego roku podatkowego stosowania ryczałtu.
System ryczałtowej formy opodatkowania jest wybierany na okres 4 lat.
Nie jest możliwa wcześniejsza rezygnacja z tej formy, chyba że podatnik naruszy kryteria zastosowania ułatwienia.
Naruszenie warunków nie będzie powodowało konieczności wstecznego rozliczania podatku CIT.

Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi ...

6 października 2022
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy ...

23 września 2022
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania ...

7 września 2022
WIĘCEJ