Estoński CIT
 

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów wstępnym projektem w 2021 roku w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Estoński CIT zakłada odroczenie opodatkowania dochodu spółki w czasie do momentu wypłaty zysku. Firmy nie będą płacić miesięcznych, czy kwartalnych zaliczek podatku, nie będą miały obowiązku rocznych rozliczeń, a także prowadzenia od dzielnej ewidencji dla celów podatkowych. Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest kosztem uzyskania przychodów, czy obliczać odpisów amortyzacyjnych. To rozwiązanie będzie mogło być stosowane tak długo jak osiągany przez spółkę dochód będzie inwestowany w rozwój przedsiębiorstwa.

Ułatwienie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych):

  • których przychody nie przekraczają 50 mln zł spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów lub akcji w kapitale innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców, bądź akcjonariuszy, co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne

Wszystkie ww kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

O wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego do końca pierwszego miesiąca, pierwszego roku podatkowego stosowania ryczałtu.
System ryczałtowej formy opodatkowania jest wybierany na okres 4 lat.
Nie jest możliwa wcześniejsza rezygnacja z tej formy, chyba że podatnik naruszy kryteria zastosowania ułatwienia.
Naruszenie warunków nie będzie powodowało konieczności wstecznego rozliczania podatku CIT.

Założenie spółki z .o.o. w Polsce przez obcokrajowca
Założenie spółki z .o.o. w Polsce przez obcokrajowca

Obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce ...

24 lutego 2021
ZUS a wykonywanie pracy w kilku państwach UE
Wykonywanie pracy w kilku państwach UE, a składki do ZUS

Obecnie, wiele osób wykonuje pracę w różnych krajach ...

9 lutego 2021
Dni wolne od pracy - opieka nad dzieckiem
Dni wolne od pracy – opieka nad dzieckiem

W praktyce naszego biura rachunkowego PRWT często spotykamy się z ...

29 stycznia 2021
WIĘCEJ