Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać list referencyjny? Co powinno się w nim znaleźć?

W liście referencyjnym należy umieścić podstawowe informacje takie jak data i miejsce jego sporządzenia oznaczenie podmiotu, który wydaje list, dane identyfikujące pracownika objętego referencjami oraz informacje dotyczące zatrudnienia:

– okres w jakim pracownik wykonywał pracę,

– stanowisko jakie zajmował,

–  jakie czynności wykonywał oraz jak pracodawca ocenia jego pracę (przygotowanie, zaangażowanie w wykonywane zadania),

– stosunek pracownika do współpracowników oraz przełożonych,

– rekomendację w zakresie zatrudnienia pracownika ,

W liście można również zawrzeć podziękowania dla pracownika za współpracę.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ