Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać list referencyjny? Co powinno się w nim znaleźć?

W liście referencyjnym należy umieścić podstawowe informacje takie jak data i miejsce jego sporządzenia oznaczenie podmiotu, który wydaje list, dane identyfikujące pracownika objętego referencjami oraz informacje dotyczące zatrudnienia:

– okres w jakim pracownik wykonywał pracę,

– stanowisko jakie zajmował,

–  jakie czynności wykonywał oraz jak pracodawca ocenia jego pracę (przygotowanie, zaangażowanie w wykonywane zadania),

– stosunek pracownika do współpracowników oraz przełożonych,

– rekomendację w zakresie zatrudnienia pracownika ,

W liście można również zawrzeć podziękowania dla pracownika za współpracę.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ