Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać list referencyjny? Co powinno się w nim znaleźć?

W liście referencyjnym należy umieścić podstawowe informacje takie jak data i miejsce jego sporządzenia oznaczenie podmiotu, który wydaje list, dane identyfikujące pracownika objętego referencjami oraz informacje dotyczące zatrudnienia:

– okres w jakim pracownik wykonywał pracę,

– stanowisko jakie zajmował,

–  jakie czynności wykonywał oraz jak pracodawca ocenia jego pracę (przygotowanie, zaangażowanie w wykonywane zadania),

– stosunek pracownika do współpracowników oraz przełożonych,

– rekomendację w zakresie zatrudnienia pracownika ,

W liście można również zawrzeć podziękowania dla pracownika za współpracę.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ