Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Poniższy artykuł przygotowano na podstawie aspektów praktycznych z jakimi mamy do czynienia w ramach świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług kadrowo płacowych.

Wszyscy klienci naszego biura rachunkowego w Krakowie czy też naszego biura rachunkowego w Warszawie zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich. Obowiązujące przepisy prawa przewidują trzy rodzaje badań lekarskich obowiązujących pracowników:

– wstępne,

– kontrolne,

– okresowe.

W naszym dzisiejszym wpisie przyjrzymy się pewnej sytuacji z życia. Pracownik, któremu kończyła się ważność badań okresowych został skierowany przez pracodawcę do ich wykonania. Niestety po wykonanych badaniach, pracownik nie pojawił się w pracy ani nie dostarczył orzeczenia lekarskiego wydanego mu po przeprowadzonych badaniach. W systemie PUE ZUS ukazało się natomiast zwolnienie lekarskie pracownika. W związku z powyższym pracodawca zwrócił się do ośrodka medycyny pracy, który przeprowadzał badanie pracownika o wydanie orzeczenia jakie uzyskał pracownik. Okazało się, że treść orzeczenia wskazuje, iż pracownik jest niezdolny do pracy. Jak w tym przypadku powinien postąpić pracodawca? Czy po powrocie pracownika można wypowiedzieć umowę o pracę z uwagi na brak zdolności pracownika do wykonywania pracy stwierdzony w badaniu okresowym? Czy jeżeli zwolnienie lekarskie pracownika potrwa dłużej niż 30 dni będzie konieczność skierowania go ponownie na badania, tym razem kontrolne?

Jeżeli zwolnienie lekarskie, na którym obecnie przebywa pracownik nie przekroczy 30 dni, wówczas po powrocie pracownika do pracy nie będzie możliwości dopuszczenia go do pracy z uwagi na wynik badania okresowego. Pracodawca, jeżeli posiada taką możliwość, może zaproponować pracownikowi inne stanowisko pracy (oczywiście kierując pracownika na badania lekarskie, które wskażą, że pracownik posiada zdolność do pracy na tym nowym stanowisku) lub w przypadku braku takiej możliwości zostanie zmuszony do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z powodu braku zdolności do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeżeli natomiast zwolnienie lekarskie, na którym obecnie jest pracownik przekroczy 30 dni, to niezależnie od wyników badania okresowego, które posiada pracodawca, konieczne będzie skierowanie pracownika na badania kontrolne. Do wykonania takich badań zobowiązują bowiem przepisy prawa. Nie jest bowiem wykluczone, że pracownik po wskazanych 30 dniach odzyskał zdolność do pracy. W przypadku gdyby pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem bez przeprowadzonego uprzednio badania kontrolnego, a pracownik odzyskał zdolność do pracy, pracodawca naraziły się na wadliwe rozwiązanie umowy o pracę.

Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w ramach świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług kadrowo-płacowych oraz prawnych. W tym celu zapraszamy do naszych biur:

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ