Usługi doradcze

PRWT zapewnia usługi doradcze w zakresie:

 • wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej zarówno pod kątem korzyści finansowych (podatki) jak i odpowiedzialności prawnej
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej do założenia przedsiębiorstwa
 • przekształceń spółek handlowych
 • połączeń spółek handlowych
 • podziału spółek handlowych
 • likwidacji spółek
 • upadłości spółek
 • due delligence
 • analizy przepływów pieniężnych i analiz budżetu
 • amortyzacji
 • benchmarkingu
 • prowadzonych postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych
 • pozyskiwania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji oraz środków UE
 • dotyczącym ubezpieczeń oraz leasingu

Usługi doradcze PRWT nakierowane są przede wszystkim na szukanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia finansowego, podatkowego i prawnego, w tym w zakresie odpowiedzialności prawnej osób zarządzających spółkami.

Cena usług doradczych uzależniona jest od zakresu i charakteru usługi. W celu uzyskania interesujących Cię informacji skontaktuj się z nami.